COVID-19

Celem naszych działań jest dalsza, możliwie niezakłócona realizacja inwestycji drogowych, co jest szansą dla gospodarki naszego kraju. Zarówno w kwestii budowy nowych dróg, jak i prac utrzymaniowych na istniejącej sieci, wszystkie nasze działania w okresie epidemii COVID-19 podejmowane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na zlecenie GDDKiA.

 

Stosując elastyczność w podejściu, w ramach obowiązującego prawa, oraz dostosowując działania do obecnej sytuacji i uwarunkowań, będziemy w stanie podtrzymać realizację inwestycji i utrzymanie tych już istniejących. Jednocześnie informujemy, że toczące się postępowania przetargowe będą prowadzone zgodnie z założonymi harmonogramami, a nowe postępowania będą ogłaszane zgodnie z założeniami przedstawionymi na początku 2020 r.

 

Najistotniejsze działania i decyzje GDDKiA ujęte w pismach skierowanych do branży budowlanej:

  1. Realizacja planów inwestycyjnych
  2. Prace utrzymaniowe


Komunikaty związane z sytuacją epidemiczną w kraju

 

GDDKiAPomimo ograniczeń związanych z koronawirusem wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

 

 

Czytaj więcej

 

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii ​

 

GDDKiAZmieniająca się sytuacja epidemiczna w Polsce wpływa również na statystyki ruchu osobowego i ciężarowego na drogach krajowych. Co tydzień publikujemy dane, na których widać, jak natężenie ruchu ulegało zmianie. Dodatkowo publikujemy raporty miesięczne.

 

 

Czytaj więcej

 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

 

W związku z wprowadzeniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, opracowało wytyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na budowach.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć również na stronie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 

 

Wytyczne dotyczące działań chroniących pracowników przez zarażeniem wirusem COVID-19:

  • Utrzymanie odległości 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to możliwe
  • Codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych
  • Zachowanie odległości i dezynfekcja przy wejściu na budowę
  • Zajmowanie co drugiego miejsca w pojazdach w drodze do pracy w pojazdach o liczbie miejsc powyżej 9 osób 
  • Organizacja przerw śniadaniowych w różnych odstępach czasowych
  • Ograniczenie wyjazdów szkoleń i potkań bezpośrednich
  • Rozmieszczenie informacji,  plakatów i środków dezynfekcyjnych

oraz zalecenia BHP do pobrania (w postaci plików pdf):