Zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej w rejonie budowanej obwodnicy Kępna w ciągu S11
W związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Grabowskiej i budową obwodnicy Kępna w ciągu S11 w poniedziałek 24 sierpnia br. zostanie zamknięta droga powiatowa nr 5599P Kępno - Mikorzyn - Doruchów.

Ruch prowadzony będzie wyznaczonymi objazdami, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.

Na czas przebudowy planuje się skierowanie ruchu drogą powiatową nr 5677P Myjomice - Ostrówiec - Kierzno-Świba i drogą wojewódzką nr 482 na odcinku Świba - Olszowa - Mianowice oraz ulicą Przemysłową w ciągu drogi powiatowej nr 571P. Objazd drogi gminnej zostanie skierowany drogami gminnymi nr 859642P i 859643P do drogi wojewódzkiej nr 482.

 

GDDKiA 

Wdrożone zmiany organizacji ruchu, tj. zamknięcie odcinka DP 5599P, będzie obowiązywało do połowy października br.

 

Minimalizujemy utrudnienia

Wykonawca prowadzi prace, minimalizując utrudnienia dla kierowców, aby docelowo trwały one jak najkrócej. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu na tym odcinku.

  

Celem wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pracowników prowadzących roboty oraz maksymalnej płynności ruchu (efektywności organizacji ruchu).

 

 

Serwis dla kierowców i Informacja drogowa 19111

Przypominamy, że informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych, będących w zarządzie GDDKiA, dostępne są również na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców".

 

Lista utrudnień

Mapa warunków drogowych

Mapa kamer monitorujących

Mapa ograniczeń na przejściach granicznych

 

Jeśli jednak w ostatniej chwili zmienimy trasę przejazdu lub mamy utrudniony dostęp do zasobów internetowych, zawsze możemy skorzystać z całodobowej ogólnopolskiej informacji drogowej GDDKiA 19 111. Pod tym numerem można uzyskać informacje o trasach przejazdu, bieżących utrudnieniach czy warunkach pogodowych.