Dostawa materiałów niezbędnych do ZABEZPIECZENIA PRZESTRZENI POMIĘDZY OBIEKTAMI na rozdzielonych obiektach mostowych usytuowanych w ciągu dróg dwujezdniowych administrowanych.


GDDKiA 

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Odpowiedź na pytania 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Umowa 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik do Umowy

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy