Remont placu na Obwodzie Drogowym w Skwierzynie.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeproqadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

D-04.03.01 

 

 

GDDKiA 

 

D-05.03.05b 

 

 

GDDKiA 

 

D-05.03.11 


 

GDDKiA 

 

D-08.01.01b