Dostawa i montaż systemu alarmowego w budynku Obwodu Drogowego w Trzebielu przy ul. Tuplickiej 23.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpozniania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Wzór umowy