Coraz więcej nowoczesnych dróg w woj. łódzkim

Województwo łódzkie należy do obszarów o najlepiej rozwiniętej sieci głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Z pewnością ma na to wpływ jego centralne usytuowanie i fakt, że tu przecinają się najważniejsze drogi w Polsce, zarówno ze wschodu na zachód, jak i z południa na północ. Mimo to, na jego terenie wciąż prowadzone są strategiczne inwestycje, które pomogą „dopiąć” cały komunikacyjny kręgosłup kraju.Na dziś przez teren województwa łódzkiego biegnie: blisko 216 km autostrad (A1 i A2), ponad 201 km dróg ekspresowych (S8 i S14), blisko 557 km dróg głównych ruchu przyśpieszonego i 403 km dróg głównych. Już w tej chwili Łódź doskonale skomunikowana jest drogami najwyższych kategorii: z Warszawą, Berlinem (autostrada A2) Gdańskiem (autostrada A1) i Wrocławiem, a pośrednio z Niemcami i Republiką Czeską (droga ekspresowa S8).

 

Mimo to wciąż prowadzone są strategiczne inwestycje, które pozwolą domknąć krajowe odcinki międzynarodowych szlaków. Najważniejszą jest budowa autostrady A1 na odcinku: węzeł Tuszyn - granica województwa śląskiego. To gigantyczne przedsięwzięcie podzielone zostało na 4 części - odcinki realizacyjne, o łącznej długości 64 km. Jej zakończenie będzie oznaczało, że od trójmiejskich portów będzie można dojechać do Grecji wygodną nowoczesną autostradą.

GDDKiA 

Pierwszą umowę - na odcinek „A” węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km podpisano 30 lipca 2018 r. Oznacza to, że odcinek powinien być gotowy w 2021 roku.

LINK1

 

Dokładnie miesiąc później zawarto umowę na odcinek „D” Radomsko - granica województwa śląskiego, którego długość wynosi 7 km. Nim także powinniśmy pojechać jeszcze w 2021 roku.

LINK2

 

Przedostatnim odcinkiem, na który została zawarta umowa, to odcinek „C” – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk o długości 16,7 km. Nastąpiło to 14 września 2018 roku. W tym przypadku terminowa data oddania drogi do użytku, to przełom wiosny i lata 2021 roku.

LINK 3

 

Umowa na odcinek „B” - węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Kamieńsk liczący 25 km  - najdłuższy ze wszystkich odcinków realizacyjnych A1 została zawarta „B” 18 kwietnia 2019 roku. Zatem zgodnie z warunkami kontraktu, ten odcinek będzie ukończony w roku 2022.

LINK 4

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stanęły przed łódzkim Oddziałem. Budowa autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego, to de facto przebudowa istniejącego starego odcinka A1 między Głuchowem i Piotrkowem Trybunalskim oraz istniejącej dwujezdniowej DK 1 zwanej popularnie „Gierkówką”. Realizowana jest systemie projektuj i buduj, co  skutkuje tym, że pierwszy okres po podpisaniu umowy przeznaczony był na wykonanie projektu
i uzyskanie zastępczej decyzji ZRiD.

 

W praktyce oznacza to również, że prace na wszystkich odcinkach odbywają się pod ruchem. Zatem oprócz standardowych wyzwań, jakie niesie ze sobą budowa, konieczne było także utrzymanie ogromnego tranzytowego ruchu, który na tym odcinku (według pomiarów ruchu z 2015 roku) sięgał 40 tyś. pojazdów na dobę. Nowa trasa będzie drogą o dużej przepustowości i trwałości. Na całym odcinku będzie miała po trzy pasy ruchu, a nawierzchnia będzie betonowa, co pozwoli eksploatować ją bez większych zabiegów remontowych 30 - 40 lat.

 

Łódź wraz z przyległymi miastami, tworzącymi aglomerację będzie pierwszym w Polsce miastem mogącym się pochwalić pełnym ringiem autostradowym. Aktualnie istnieją już trzy odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od południowego zachodu droga ekspresowa S14 (Zachodnia obwodnica Pabianic). W tej chwili trwa budowa dwóch ostatnich, brakujących odcinków S14, które pozwolą domknąć ring wokół aglomeracji, wyprowadzając z jego zachodniej części ruch tranzytowy. Budowę tej trasy podzielono na dwa odcinki realizacyjne: odcinek I: węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów i odcinek II: węzeł Łódź Teofilów - Słowik.

 

I odcinek: węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów ma 12,1 km długości, realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Zgodnie z warunkami kontraktu prace powinny się zakończyć w 2022 roku.

LINK 5

 

II odcinek realizacyjny S14: węzeł Teofilów - Słowik ma 16,7 km, podobnie, jak odcinek I realizowany jest w systemie projektuj i buduj, choć umowa przewiduje nieco dłuższy czas na prace budowlane. W tym przypadku nową trasą powinniśmy pojechać z początkiem 2023 roku.

LINK 6

 

O skali prowadzonych na terenie województwa inwestycji, niech zaświadczy fakt, że łączna wartość robót budowlanych, to ponad 3,5 miliarda złotych. To jednak nie koniec prac związanych z rozwojem sieci dróg najwyższych kategorii w Łódzkiem. Trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie naszego województwa. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia, zaś droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez Kielecczyznę na Podkarpacie. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.

LINK7

 

Nawet nowe drogi wymagają troski i modernizacji. W związku z bardzo dużym wzrostem ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, a także planami budowy Centralnego Portu Lotniczego, podjęta została decyzja o dobudowie 3 pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku autostrady. Znacznie ułatwi to dojazd od zachodu do stolicy kraju. Aktualnie tworzona jest analiza techniczna
z elementami koncepcji, czego ukoronowaniem ma być uzyskanie decyzji środowiskowej, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.

 

Będą nowe obwodnice! W maju tego roku Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Programy Inwestycji dla 3 obwodnic w województwie łódzkim: Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12, Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. To nowe inwestycje, dla których podjęte zostaną niezwłocznie przygotowania. Ich wynikiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowych w I połowie 2024 r. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców, planuje się w II połowie 2024 r. Realizacja nastąpi w latach 2026-2029. Głównym celem budowy obwodnic tych miejscowości jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się przez centra tych miejscowości po drogach krajowych numer: 12, 14, 70, 72 i 92.

 

LINK8