viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

W woj. łódzkim będą nowe obwodnice

27-05-2020

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 3 obwodnic w województwie łódzkim: Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12, Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

To zupełnie nowe inwestycje, dla których podjęte zostaną niezwłocznie przygotowania. Ich wynikiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowych w I połowie 2024 r. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców, planuje się w II połowie 2024 r. Realizacja nastąpi w latach 2026-2029.

 

Podstawowym celem budowy obwodnic tych miejscowości jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się po drogach krajowych numer 12(oraz 91), 14, 70, 72 i 92.

 

Błaszki - nieco ponad dwutysięczne miasto położone na drodze krajowej nr 12 między Sieradzem i Kaliszem. Każdej godzinyGDDKiA  przez jego centrum setki samochodów podążają tą trasą przecinającą miasto od wschodu do zachodu. Za względu na fakt, że droga biegnie przez gęstą zabudowę miasteczka, w sąsiedztwie pochodzącego z końca XVIII wieku kościoła pod wezwaniem św.  Anny - cennego zabytku, taki ruch jest niesłychanie uciążliwy i generujący wiele problemów dla mieszkańców. Według ostatniego pomiaru, jaki miał miejsce w 2015 roku, przez centrum miasta przejeżdża każdego dnia blisko 7 tysięcy pojazdów, z czego dużą część stanowi ruch ciężki. To bardzo poważna uciążliwość dla mieszkańców, która wiąże się także z  rosnącym ryzykiem wypadków i kolizji. Hałas i zanieczyszczenie powietrza stanowią także coraz poważniejszy problem, należy bowiem pamiętać, że droga krajowa nr 12 to jeden z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w centrum kraju, będący ważną arterią łączącą zachodnią i wschodnią granicę kraju i biegnącą od Ziemi Lubuskiej, przez centrum, na Lubelszczyznę.

Planowana obwodnica ominie miasto od południa lub od północy i będzie miała ok. 3,5 km długości. Zależnie od wybranego wariantu powstaną skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 449 lub 710, a takżez drogami powiatowymi.

 

Brzeziny - miasto powiatowe położone ok. 20 km ma wschód od Łodzi na DK 72, która łączy Konin z Rawą Mazowiecką. Ze względu na swój przebieg, droga stanowi dojazd do autostrady A1 dla mieszkańców terenów na wschód od miasta. Dla pozostałych stanowi dojazd do drogi S8, aby kontynuować podróż w kierunku Warszawy, Podlasia i granicy z Litwą. Skutkuje to tym, że każdego dnia przez centrum blisko 13 tysięcznego miasteczka przejeżdża ponad 17 tysięcy samochodów. Dodatkowo sytuację utrudnia fakt, że DK 72 meandruje przez ciasne centrum miasta i na odcinku około pół kilometra można naliczyć aż cztery zakręty po 90 stopni każdy, co dla kierowców samochodów ciężarowych jest prawdziwym wyzwaniem. Skutki takiego stanu rzeczy dla miasta także są niebagatelne. Poza hałasem i niebezpieczeństwem wypadków Brzeziny zaliczane są przez WHO do 30 miast Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłów w powietrzu. Obwodnica Brzezin o długości ok. 15 km będzie się krzyżowała (zależnie od wariantu) z drogami wojewódzkimi nr 708 i 704 lub drogą 715, a także licznymi drogami powiatowymi i gminnymi.

 

Łowicz - niemal 30 tysięczne miasto na północy województwa łódzkiego, o bogatej historii i pełne cennych zabytków. Może poszczycić się ponad siedmiowiekową historią. Prawa miejskie zostały mu nadane pod koniec XIII wieku, a pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się w bulli papieża Innocentego II w pierwszej połowie wieku XII. Należy więc do najstarszych miast w Polsce. Ze względu na swoje położenie jest to także istotny węzeł komunikacyjny na mapie Polski. Przez miasto biegną drogi krajowe: 14, 70 i 92 (tzw. stara trasa Warszawa - Poznań), będąca alternatywą dla autostrady A2.

 

Dodatkowo jest tu ważny węzeł kolejowy mający połączenia ze Świnoujściem, Warszawą i Terespolem. Takie położenie nie pozostaje bez wpływu na natężenie ruchu, które sięga 20 tysięcy pojazdów na dobę (Generalny Pomiar Ruchu z 2015 r.). Przez miasto prowadzi skrót dla jadących z zachodu i z północy autostradą A1 do autostrady A2, przez drogę krajową nr 70, która prowadzi przez gęstą zabudowę wschodniej części miasta. Powoduje to chwilami jego paraliż i generuje wiele niebezpieczeństw oraz uciążliwości. Obwodnica Łowicza o długości ok. 13 km ominie miejscowość od północy, wschodu i południa.

 

Bezpieczeństwi i komfort

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg krajowych centralnej Polski. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w relacji Łódź (A1) – Rawa Mazowiecka (S8), Warszawa – Łowicz – Kutno – Konin oraz Sieradz (S8) - Kalisz. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Poza wymienionymi miastami, w ramach Programu Budowy 100 obwodnic, w województwie łódzkim planuje się jeszcze budowę obwodnic: Srocka (DK 12/91) i Wielunia (DK45).

 

Oczekiwanymi efektami przedsięwzięcia są: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie tranzytu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.