W woj. łódzkim będą nowe obwodnice

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 3 obwodnic w województwie łódzkim: Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12, Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.To zupełnie nowe inwestycje, dla których podjęte zostaną niezwłocznie przygotowania. Ich wynikiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowych w I połowie 2024 r. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców, planuje się w II połowie 2024 r. Realizacja nastąpi w latach 2026-2029.

 

Podstawowym celem budowy obwodnic tych miejscowości jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się po drogach krajowych numer 12(oraz 91), 14, 70, 72 i 92.

 

Błaszki - nieco ponad dwutysięczne miasto położone na drodze krajowej nr 12 między Sieradzem i Kaliszem. Każdej godzinyGDDKiA  przez jego centrum setki samochodów podążają tą trasą przecinającą miasto od wschodu do zachodu. Za względu na fakt, że droga biegnie przez gęstą zabudowę miasteczka, w sąsiedztwie pochodzącego z końca XVIII wieku kościoła pod wezwaniem św.  Anny - cennego zabytku, taki ruch jest niesłychanie uciążliwy i generujący wiele problemów dla mieszkańców. Według ostatniego pomiaru, jaki miał miejsce w 2015 roku, przez centrum miasta przejeżdża każdego dnia blisko 7 tysięcy pojazdów, z czego dużą część stanowi ruch ciężki. To bardzo poważna uciążliwość dla mieszkańców, która wiąże się także z  rosnącym ryzykiem wypadków i kolizji. Hałas i zanieczyszczenie powietrza stanowią także coraz poważniejszy problem, należy bowiem pamiętać, że droga krajowa nr 12 to jeden z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w centrum kraju, będący ważną arterią łączącą zachodnią i wschodnią granicę kraju i biegnącą od Ziemi Lubuskiej, przez centrum, na Lubelszczyznę.

Planowana obwodnica ominie miasto od południa lub od północy i będzie miała ok. 3,5 km długości. Zależnie od wybranego wariantu powstaną skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 449 lub 710, a takżez drogami powiatowymi.

 

Brzeziny - miasto powiatowe położone ok. 20 km ma wschód od Łodzi na DK 72, która łączy Konin z Rawą Mazowiecką. Ze względu na swój przebieg, droga stanowi dojazd do autostrady A1 dla mieszkańców terenów na wschód od miasta. Dla pozostałych stanowi dojazd do drogi S8, aby kontynuować podróż w kierunku Warszawy, Podlasia i granicy z Litwą. Skutkuje to tym, że każdego dnia przez centrum blisko 13 tysięcznego miasteczka przejeżdża ponad 17 tysięcy samochodów. Dodatkowo sytuację utrudnia fakt, że DK 72 meandruje przez ciasne centrum miasta i na odcinku około pół kilometra można naliczyć aż cztery zakręty po 90 stopni każdy, co dla kierowców samochodów ciężarowych jest prawdziwym wyzwaniem. Skutki takiego stanu rzeczy dla miasta także są niebagatelne. Poza hałasem i niebezpieczeństwem wypadków Brzeziny zaliczane są przez WHO do 30 miast Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłów w powietrzu. Obwodnica Brzezin o długości ok. 15 km będzie się krzyżowała (zależnie od wariantu) z drogami wojewódzkimi nr 708 i 704 lub drogą 715, a także licznymi drogami powiatowymi i gminnymi.

 

Łowicz - niemal 30 tysięczne miasto na północy województwa łódzkiego, o bogatej historii i pełne cennych zabytków. Może poszczycić się ponad siedmiowiekową historią. Prawa miejskie zostały mu nadane pod koniec XIII wieku, a pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się w bulli papieża Innocentego II w pierwszej połowie wieku XII. Należy więc do najstarszych miast w Polsce. Ze względu na swoje położenie jest to także istotny węzeł komunikacyjny na mapie Polski. Przez miasto biegną drogi krajowe: 14, 70 i 92 (tzw. stara trasa Warszawa - Poznań), będąca alternatywą dla autostrady A2.

 

Dodatkowo jest tu ważny węzeł kolejowy mający połączenia ze Świnoujściem, Warszawą i Terespolem. Takie położenie nie pozostaje bez wpływu na natężenie ruchu, które sięga 20 tysięcy pojazdów na dobę (Generalny Pomiar Ruchu z 2015 r.). Przez miasto prowadzi skrót dla jadących z zachodu i z północy autostradą A1 do autostrady A2, przez drogę krajową nr 70, która prowadzi przez gęstą zabudowę wschodniej części miasta. Powoduje to chwilami jego paraliż i generuje wiele niebezpieczeństw oraz uciążliwości. Obwodnica Łowicza o długości ok. 13 km ominie miejscowość od północy, wschodu i południa.

 

Bezpieczeństwi i komfort

Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg krajowych centralnej Polski. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w relacji Łódź (A1) – Rawa Mazowiecka (S8), Warszawa – Łowicz – Kutno – Konin oraz Sieradz (S8) - Kalisz. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Poza wymienionymi miastami, w ramach Programu Budowy 100 obwodnic, w województwie łódzkim planuje się jeszcze budowę obwodnic: Srocka (DK 12/91) i Wielunia (DK45).

 

Oczekiwanymi efektami przedsięwzięcia są: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie tranzytu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.