Komunikat Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

Szanowni Państwo, z uwagi na pojawienie się na terytorium RP koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym urzędzie.Zachęcamy do załatwiania spraw w sposób pośredni poprzez wykorzystanie telefonu.  Wykaz numerów poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się na stronie internetowej urzędu w zakładkach:

·        Wydziały i Rejony https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2898/Wydzialy-i-rejony

·        Dane teleadresowe https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2214/Dane-teleadresowe

 

Wszelkie zapytania można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl.    

W sprawach kierowanych do urzędu można także wykorzystać platformę ePUAP www.epuap.gov.pl.