Dzierżawa nieruchomości stanowiącej parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu oraz utrzymaniem parkingu


Dzierżawa nieruchomości stanowiącej parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu oraz utrzymaniem parkingu