Informacja w sprawie kanałów technologicznych z dnia 31.10.2019


Zgodnie z zapisami art. 29d ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2062 ze zm.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
w załączeniu przekazuje informację o planowanych, istniejących i będących w realizacji kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie dróg krajowych w zarządzie tut. Oddziału GDDKiA, tj. na terenie województwa zachodniopomorskiego.