Intensywne prace remontowe wiaduktów na S86 w Katowicach

Zakończono już montaż konstrukcji podparcia przy podporach skrajnych. Aktualnie montowane są elementy konstrukcji podparcia przy podporze w pasie rozdziału jezdni.Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

Pierwsze prace rozpoczęliśmy 16 września przebudową chodników wzdłuż S86. 22 października br. rozpoczęły się prace zasadnicze. W pierwszej kolejności wykonaliśmy betonowanie i podparcie skrajnych filarów. Teraz trwa podparcie przęseł przy środkowym filarze. Te prace z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, bardzo duże natężenie ruchu oraz wysoki poziom skomplikowania, wymagają wyjątkowej organizacji pracy oraz precyzji od wykonawcy. Ostatnim etapem remontu będzie montaż barier ochronnych w rejonie wykonanych prac podporowych.

 

Organizacja ruchu

Na czas montażu konstrukcji podparcia w pasie rozdziału drogi S86 wyłączone są z ruchu lewe - skrajne pasy w obu kierunkach: Sosnowca i Centrum Katowic. Kierowcy mogą dalej korzystać z dwóch pasów, w każdym z kierunków.

 

Realizacja remontu zgodnie z umową

11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, pojedziemy tym odcinkiem już bez zawężenia jezdni. Wszelkie prace wymagające zawężenia przekroju drogi planujemy zakończyć do najbliższego piątku - 8 listopada. Termin wykonania całości zakresu umowy, który wyznaczono do 15 listopada 2019 r. wydaje się być niezagrożony.

 

O tym wcześniej pisaliśmy:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35507/Ruszaja-zasadnicze-prace-przy-podparciu-wiaduktow-drogowych-w-ciagu-ul-Bohaterow-Monte-Cassino-nad-S86-w-Katowicach

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35077/Przygotowania-do-przebudowy-wiaduktow-drogowych-w-ciagu-ul-Bohaterow-Monte-Cassino-nad-droga-ekspresowa-nr-S86-w-Katowicach