viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Przygotowania do przebudowy wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w Katowicach

19-09-2019

We wrześniu planujemy podpisać umowę na wykonanie dokumentacji dla docelowej przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino oraz dla remontu kładki technologicznej rurociągu ciepłowniczego nad drogą krajową S86 w Katowicach.

Najkorzystniejszą ofertę, za kwotę 299 800,20 zł, złożyła DMK Inżynieria Sp. z o.o. z Rybnika. Termin realizacji dokumentacji oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
Przyjelismy nastepujące wymagania dla projektowanych obiektów inżynierskich:
1.    Wiadukt północny i południowy nad drogą S86:

 • wymagana trwałość budowli: 100 lat,
 • obciążenie ruchome: klasa A wg PN-85/S-10030 oraz obciążenie pojazdem specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021;
 • zalecany typ konstrukcji: betonowy monolityczny lub prefabrykowany;
 • skrajnia drogowa pod obiektem - min. 4,70 m;
 • pochylenie poprzeczne jezdni i chodników – dostosowane do przebiegu niwelety trasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Kładka technologiczna rurociągu ciepłowniczego - zakresem remontu należy objąć:

 • reprofilację powierzchni betonowych filarów, przyczółków, i ustroju niosącego wraz z gzymsami;
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
 • likwidację balustrady wewnętrznej, malowanie balustrady zewnętrznej, wypełnienie ubytków gruntu w niszach zaprzyczółkowych;
 • z zakresu remontu należy wyłączyć pomost kładki oraz łożyska przebiegającej magistrali ciepłowniczej.

Aby do czasu wykonania przebudowy te obiekty były bezpiecznie eksploatowane muszą zostać podparte. Pierwsze prace rozpoczęliśmy 16. września przebudową chodników wzdłuż S86. Te roboty nie będę powodowały utrudnień w ruchu pojazdów. Wykonanie następnych etapów niestety związane jest z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. Utrudnienia spowodowane będą rozpoczęciem montażu elementów podparcia. Przewidujemy, że montaż podparcia potrwa do 7 dni. Po tym czasie organizacja ruchu będzie przywrócona do stanu istniejącego obecnie.

 

Planowane terminy realizacji, w podziale na etapy organizacji ruchu:

 • 11.10.2019 r. - zawężenie do dwóch pasów ruchu w kierunku Sosnowca.
 • 23.10.2019 r.  - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów.
 • 27-31.10.2019 r. - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów.

Terminy realizacji poczczególnych etapów uzależnione są od wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych. 
 

Schematy organizacji ruchu:

GDDKiA 


Zakres obecnie realizowanej umowy, w szczególności, zawiera:

 • opracowanie dokumentacji technicznej;
 • uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót;
 • wykonanie robót przygotowawczych, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót;
 • opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
 • wykonanie konstrukcji podparcia dźwigarów głównych wiaduktów w obrębie podpór pośrednich;
 • opracowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu;
 • uporządkowanie terenu;
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

Termin wykonania całości zakresu umowy wyznaczono do 15 listopada 2019 r.