Wybraliśmy wykonawcę wykonania ogrodzenia na autostradzie A1

Jeszcze w październiku podpisanie umowy. To kolejny przetarg na roboty przybliżający ukończenie budowy autostrady A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

20 września 2019 r. GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 14 października br., poznaliśmy oferty potencjalnych wykonawców. 4 dni później, wybieramy wykonawcę wykonania ogrodzenia autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez GRAMAR Sp. z o.o., z Lublińca. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za 11 356 566,35 zł. (brutto). Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wybór oferty dla zadania: „Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ” oraz „Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ” nastąpi w przyszłym tygodniu.

 

Podpisanie umów dla tych zadań planowane jest na przełomie października i listopada br. Wszystkie realizowane będą w formule „Buduj”.

 

W ostatnim czasie informowaliśmy: