Informacja w sprawie kanałów technologicznych z dnia 25.04.2019


Zgodnie z zapisami art. 29d ust 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 675 z późn. zm.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w załączeniu przekazuje informację o planowanych, istniejących i będących w realizacji kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie dróg krajowych w zarządzie tutejszego Oddziału tj. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Skan pisma (PDF)

Zestawienie kanałów technologicznych (PDF)