Inwentaryzacja oznakowania dróg krajowych nr 27 i 32 wraz z aktualizacją projektów stałej organizacji ruchu.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Kryteria oceny ofert 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Dane osobowe