Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinkach: węzeł „Skwierzyna Południe” – węzeł „Międzyrzecz Północ”, węzeł „Świebodzin Południe” – węzeł „Sulechów”.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej  S3 na odcinkach: węzeł „Skwierzyna Południe” – węzeł „Międzyrzecz Północ”, węzeł „Świebodzin Południe” – węzeł „Sulechów” w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):

 

  1. „Popowo Wschód” kat. II w km 120+800 - strona lewa „Popowo Zachód” kat. III w km 120+800 - strona prawa,
  2. „Kępsko Wschód” kat. III w km 167+700 - strona lewa, „Kępsko Zachód” kat. II w km 167+600 - strona prawa.

 

GDDKiA 

 

Informacja o wynikach przetargu 

 


 

GDDKiA 

 

Zmiana Treści IWP Nr 1 

 

 

GDDKiA 

Rozdział II Podstawowy opis nieruchomości 

 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o przetargu 

 

 

GDDKiA 

 

Informacja o Warunkach Przetargu

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1 do IWP - Umowa_dzierżawy_MOP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2 do IWP - Formularz Oferta 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 do IWP - Obiekt I - OPF MOP Popowo Wschód kat II 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 do IWP - Obiekt I - OPF MOP Popowo Zachód kat III 

 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 do IWP - Obiekt II - OPF MOP Kępsko Wschód kat III 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 do IWP - Obiekt II - OPF MOP Kępsko Zachód kat II 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4A do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4B do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4C do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4D do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4E do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4F do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4G do IWP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 5 do IWP - Mapy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 6 do IWP - Opis MOP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 7 do IWP - Standard utrzymania terenu MOP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 8 do IWP - Prognoza ruchu S3 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 8 do umowy