Wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych (powierzchniowo - sondażowych) na obszarze planowanej budowy obwodnicy drogowej miasta Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 - II etap budowy.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje, że przystępuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na obszarze planowanej obwodnicy drogowej miasta Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 – II etap budowyW związku z powyższym GDDKiA zaprasza do złożenia oferty, w siedzibie Oddziału przy Al. Bohaterów Warszawy 33,  70-340 Szczecin do dnia 13.10.2008r. Jednocześnie informujemy, że dana specyfikacja dostępna jest na niniejszej stronie.

pobierz: SIWZ Węgorzyno (2 MB)