Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Giebułtów
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym projektowanej inwestycji „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 94 NA ODCINKU JERZMANOWICE - GIEBUŁTÓW” mogą składać pisemne wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7 – 7f ustawy o drogach publicznych.