Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2016


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 stycznia 2016 roku zmiejące zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 stycznia 2016 roku uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie wytycznych do zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w 2016 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie podziału zadań w ramach kierownictwa GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na przejazdy pojadzów nienormatywnych. Tekst zarządzenia, tekst ujednolicony

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania warstw nawierzchni asfaltowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 14 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania Komisji Odbiorowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie przygotowania i zebezpieczenia przebiegu Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 w ramach GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2016 roku w sprawie polityki rachunkowości w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2016 roku w sprawie kontroli zarządczej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany obszarów działania oddziałów GDDKiA w Lublinie i Rzeszowie. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Centrali GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GDDKiA w 2016 roku. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie docelowych siedzib obwodów drogowych i magazynów soli dla sieci dróg krajowych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stanowisk, funkcji oraz czynności zleconych w GDDKiA, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych. Tekst zarządzenia