"Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu PBDK 2014 - 2023"