Wybrano wykonawcę budowy S7 (odc. B) i obwodnicy Ostródy

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę odcinka S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe o dł. 9,7 km wraz  z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16 o dł. 8,7 km złożyło konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o. z  Warszawy, Salini Impregilo S. p. A  z Mediolanu  i Todini Construzioni Generali S. p. A. z Rzymu. Konsorcjum chce wybudować  drogę w 20 miesięcy za 995,9 mln zł. Oferuje też 10 lat gwarancji.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji. Uczestnicy przetargu proponowali różne terminy zakończenia budowy od 20 do 23 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, wszyscy natomiast zaoferowali najdłuższe możliwe gwarancje – 10-letnie.

 

Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac. 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe - „Ostróda  Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką 530  i  „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z dk 16. Wraz z budową odcinka S7 zostanie zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z dk 15 w rejonie miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”. Obwodnica Ostródy będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

Zobacz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty