Druki

Druki do pobrania

 

 

W celu przyspieszenia realizacji badania, należy wypełnić zlecenie (przykładowy wzór) przywołując konkretną metodę badawczą wg wykazu badań.

 

 

Protokoły pobrania próbek:

 • FP-002 Protokół pobrania próbki MMA
 • FP-003 Protokół pobrania próbek rdzeniowych z nawierzchni mineralno-bitumicznej
 • FP-004 Protokół pobrania próbek asfaltu
 • FP-005 Protokół pobrania próbek mieszanki betonowej
 • FP-006 Protokół pobrania próbek rdzeniowych betonu  (aktualny wzór z 13.10.2020r.)
 • FP-007 Protokół pobrania próbek prefabrykatów betonowych
 • FP-008 Protokół pobrania próbek mieszanki związanej hydraulicznie
 • FP-009 Protokół pobrania próbek kruszywa/gruntu 
 • FP-010 Protokół pobrania próbek materiału do zwalczania śliskości zimowej
 • FP-011 Protokół pobrania próbek cementu

 

Współpraca z Klientem:

 • F-023 Badanie zadowolenia Klienta