Ogłoszenie o dzierżawie 2 nieruchomości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy.Pełna treść ogłoszenia.

Warunki dzierżawy.

Osoby i podmioty zainteresowane dzierżawą nieruchomości mogą składać pisemne oferty, odrębne dla każdego obiektu, do dnia 23 września 2013 r. do godziny 14.00 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi przy ulicy Irysowej nr 2.