Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza wykaz części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych typu I:

  1. Kozanki przy jezdni północnej autostrady A2 w km 308+000,
  2. Zaborów przy jezdni południowej autostrady A2 w km 308+000,
  3. Ciosny Północ przy jezdni północnej autostrady A2 w km 347+300
  4. Ciosny południe przy jezdni południowej autostrady A2 w km 347+300.

Pełna treść ogłoszenia.Przedmiotem dzierżawy są części terenu w/w MOP-ów o wymiarach 3,0 m × 1,5 w miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego w załączniku nr 1.

Przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany tylko do zainstalowania przez Dzierżawcę „automatów” do sprzedaży ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek i słodyczy.  Wszelkie prace związane z podłączeniem „automatów” do w/w instalacji muszą odbywać się w uzgodnieniu i pod nadzorem GDDKiA Oddziału w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2.

Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 3.

 

Osoby i podmioty zainteresowane przedmiotową dzierżawą mogą składać pisemne oferty do dnia 12 września 2013 r. do godziny 10.00 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi przy ulicy Irysowej nr 2.