viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAS7 Odcinek Skarżysko - Występa

Informacje o inwestycji

09-02-2011

 NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa,

obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa.

od km 514+900,43 do km 531+571,34 

 ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ

roboty przygotowawcze:

-       wyburzenie obiektów kubaturowych,

-       rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących                          z projektowaną inwestycją,

-       wycinka drzew i krzewów,

-       zdjęcie warstw humusu.

 

 roboty drogowe w zakresie:

-       rozbudowy istniejącej drogi DK7 na odcinku Skarżysko – Suchedniów do parametrów drogi ekspresowej poprzez dobudowę drugiej jezdni, ograniczenie bezpośredniej dostępności do drogi krajowej – 3km,

-       budowę drogi ekspresowej o parametrach drogi klasy S w nowym śladzie na odcinku Suchedniów - Występa – 13,67km,

-       budowę dróg dojazdowych i lokalnych obsługujących tereny przyległe -  16.655 mb,

-       rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących z budowaną drogą ekspresową – 2.615 mb,

-       budowę dwóch węzłów drogowych – typu WB,

-       budowę kanalizacji deszczowej,

-       budowę oświetlenia,

-       przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i sieci drenarskich,

-       budowa przepustów pod drogami i zjazdami.

 

obiekty inżynierskie w ilości 29 sztuk w tym:

-       estakady – 4 sztuki

-       wiadukty – 8 sztuk,

-       mosty – 2 sztuk,

-       małe obiekty mostowe – 10 szt.

-       mury oporowe – 1 sztuka

-       kładki dla pieszych – 2 sztuki

-       przejścia dla zwierząt dużych 2 sztuki

 

urządzenia ochrony środowiska:

-       ekrany akustyczne,

-       zieleń,

-       budowę zbiorników retencyjno – odparowujących,

-       budowę urządzeń podczyszczających.

 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu (poza wymienionymi w robotach drogowych):

-       barierki energochłonne w pasie dzielącym i na krawędzi korony,

-       osłony przeciwolśnieniowe,

-       przejazdy awaryjne przez pas dzielący,

-       ogrodzenie pasa drogowego,

-       oznakowanie poziome i pionowe.

 

przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

-       linie energetyczne NN/SN/WN,

-       wodociągi,

-       sieć gazowa S/C, W/C,

-       sieć teletechniczna,

-       kanalizacja deszczowa i sanitarna.

 

           Nowy dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kielce – Kraków będzie miał długość blisko 17 kilometrów. Połączy istniejące już nowe przejście przez Skarżysko z wybudowanym w 2009 roku  węzłem Kielce Północ. Na odcinku 3 kilometrów od Skarżyska w stronę Kielc nowa dwujezdniowa droga nr 7 biec będzie po śladzie już istniejącej. Dalej poprowadzona będzie na zachód od obecnej drogi nr 7 tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. W ramach inwestycji powstanie 29 obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi 4 estakady, 8 wiaduktów,  2 mosty, 10 małych obiektów mostowych, 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt i mur oporowy. Największą 290-metrową estakadę zaprojektowano nad przyszłym zbiornikiem Bzin. Zaplanowano także budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, takich jak ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjno-odparowujące, podczyszczanie ścieków oraz rekultywację zieleni.

  ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Żelaznej 59

00-848 Warszawa 

PROJEKTANT:

MOSTY KATOWICE

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

 WYKONAWCA:

Konsorcjum w składzie:

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Brechta 7,

03-472 Warszawa

MOTA-ENGIL Polska S.A.

ul. Wadowicka 8W

30-415 Kraków

 WARTOŚĆ ROBÓT: 643.461.787,16 zł.

 LATA REALIZACJI 2009-2011 

 ZARZĄDZANIE I NADZÓR:

SCOTT WILSON Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Rejtana 17

02-516 Warszawa

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

km

oznak.

rodzaj obiektu

przeszkoda

ciąg

przęsła

długość              [m]

1

515 266,93

E1

estakada

nad zbiornikiem BZIN, rzeka Kamienna

trasa główna

8

290,00

2

206,39

E1A

estakada

droga lokalna

8

290,00

3

515 575,10

mur

mur oporowy

 

trasa główna

 

145,00

100,00

mur

 

droga lokalna

 

72,50

4

515 843,12

KP2

kładka

nad trasą główna

kładka dla pieszych

1

50,00

5

516 188,02

WD3

wiadukt

nad trasą główną

połączenie ul. Kilińskiego i ul. Reja

2

68,00

6

517 250,00

PZ1

wiadukt

nad trasą główną

przejście dla zwierząt dużych

2

52,40

7

520 715,67

WD4

wiadukt

nad trasą główną

węzeł ul. Zagórska w Suched.

2

64,00

8

522 297,41

WD5

wiadukt

nad trasą główną

ul. Żeromskiego w Suchedniowie

3

65,00

9

522 568,40

MS6

most

rzeka Łosienica

trasa główna

1

27,45

10

522 966,82

WD7

wiadukt

nad trasą główną

ul. Świerkowa w Suchedniowie

2

64,00

11

524 710,00

PZ2

wiadukt

nad przej. dla zwierz.

trasa główna

1

20,20

12

526 318,59

WS8

wiadukt

nad drogą gminną

trasa główna

1

20,00

13

526 479,08

MS9

most

rzeka Jaślana

trasa główna

1

20,00

14

527 277,78

WD10

wiadukt

nad trasą główną

droga gminna

2

64,00

15

528 271,96

WD11

wiadukt

nad trasą główną

węzeł Zalezianka droga gminna

2

64,00

16

529 668,50

E12

estakada

 

trasa główna

5

170,00

17

530 449,30

E13

estakada

 

trasa główna

3

88,00

18

530 939,00

WS14

wiadukt

nad drogą powiatową

trasa główna

1

20,00

19

531 395,68

KP14

kładka

nad trasą główna

kładka dla pieszych

1

50,00

 

 

 

 

 

 

1 704,55

20

0+472,37

PDR1-W

R-1

Droga dojazdowa nr 3

7,96

519+629,84

PDR1

R-1

Trasa główa S-7

35,59

0+481,51

PDR1-Z

R-1

Droga lokalna

8,90

21

1+069,29

PDR2-W

R-2

Droga dojazdowa nr 3

7,72

520+208,86

PDR2

R-2

Trasa główa S-7

38,89

1+052,99

PDR2-Z

R-2

Droga lokalna

8,94

22

1+207,42

PDR3-W

R-3

Droga dojazdowa nr 3

11,22

520+350,14

PDR3

R-3

Trasa główa S-7

37,68

1+208,37

PDR3-Z

R-3

Droga lokalna

9,97

23

520+988,19

PDR4

R-4

Trasa główa S-7

59,59

0+066,27

PDR4-Z

R-4

Droga dojazdowa nr 4

7,06

24

523+430,01

PDR5

R-5

Trasa główa S-7

52,57

25

0+399,99

PDR6-W

jar 1

Droga dojazdowa nr 13

6,00

529+440,94

PDR6

jar 1

Trasa główa S-7

45,75

1+228,85

PDR6-Z

jar 1

Droga dojazdowa nr 10

6,07

26

1+574,91

PDR7-Z

jar 2

Droga dojazdowa nr 10

23,26

27

2+312,57

PDR8-Z

jar 3

Droga dojazdowa nr 10

26,44

28

530+870,52

PDR9

jar 4

Trasa główa S-7

64,82

2+667,28

PDR9-Z

jar 4

Droga dojazdowa nr 10

9,45

29

0+100,67

PDR10

R-5

ul. Świerkowa

23,52

 

 

 

 

 

491,40

W ramach tej inwestycji będącej równocześnie obwodnicą dla miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa powstanie aż 29 nowych obiektów inżynierskich.

Osiem obiektów zostanie zrealizowanych w ciągu trasy zasadniczej  w postaci 3 estakad, 2 mostów, 2 wiaduktów i 1 przejścia dla dużych zwierząt.

Nad ciągiem trasy głównej zostaną wykonane 2 kładki dla pieszych i 6 wiaduktów drogowych oraz przejście dla dużych zwierząt.

Łączna długość dużych obiektów inżynierskich wynosi 1,2 km  a wartość ich wykonania wyniesie 288,4 mln zł przy wartości robót drogowych 237,90 mln zł.

Najdłuższy obiekt to estakady E1 i E1A nad projektowanym zbiornikiem Bzin o długości 290m każda posadowienie na palach wielkośrednicowych Ø1500 i sprężonymi przęsłami płytowo-belkowymi o długości 40m każda.