viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2010

Otwarcie Drogi Ekspresowej S5 i S10 Stryszek - Białe Błota.

05-01-2010
PÓŁ ROKU PRZED TERMINEM ZOSTAŁA OTWARTA DROGA EKSPRESOWA S5 i S10 na odcinku Stryszek - Białe Błota wraz z bezkolizyjnym węzłem w Białych Błotach.

zdjęcie66.jpg

OTWARCIE ODBYŁO SIĘ 18 grudnia 2009 o godzinie 13.00 na węźle w Białych Błotach.
Odbiór nastąpił tylko dla drogi ekspresowej w związku z powyższym prace nadal są kontynuowane na węźle Stryszek i drogach dojazdowych biegnących równolegle do drogi ekspresowej.
Koniec wszystkich prac zaplanowano na maj 2010r.

Ogólne dane o budowie:
Łączna długość odcinka: 12 213 km
wymiana gruntu ok: 520 000 m3
ilość masy bitumicznej: 280 000 t
długość dróg dojazdowych: 32 km
łączna długość barier : 52 km
łączna długość ekranów: 2835 mb

Liczba obiektów mostowych:
5 wiaduktów drogowych: WD4, WD7, WD9, WD 10, WD 11
3 przejazdy gospodarcze: PG6, PG8, PG12
1 przejście dla zwierząt: PZ5

Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Węzeł Stryszek - Węzeł Białe Błota obejmowała swoim zakresem:
• przebudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 5, 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 223 w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów;
• budowę nowych i remont istniejących dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi S-5 jako drogi ekspresowej i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
• budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód deszczowych;
• przebudowę istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej i zbiorników infiltracyjnych;
• budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
• budowę oświetlenia drogowego na węzłach;
• usunięcie drzew i krzewów z bezpośredniego sąsiedztwa przebudowywanej drogi wraz z
nasadzeniami nowej zieleni;
• przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągów;
• przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych;
• budowę węzła „Białe Błota”;
• budowę wiaduktów drogowych: WD-4, WD-7, WD-9, WD-10, WD-11;
• budowę przejazdów gospodarczych: PG-6, PG-8, PG-12;
• budowę przejścia dla zwierząt PZ-5;
• budowę ekranów akustycznych;
• budowę zatok autobusowych;
• wyburzenie obiektów budowlanych.

UWAGA KIEROWCY

W związku z otwarciem Drogi Ekspresowej S5 i S10 na odcinku Stryszek - Białe Błota nastąpiły zmiany organizacji ruchu.
Ruch lokalny obslugiwany jest TYLKO przez Drogi Dojazdowe biegnące równolegle do Drogi Ekspresowej S5 i S 10.
ZJAZDY i WJAZDY na i z Drogi Ekspresowej możliwe są TYLKO na WĘZLACH Stryszek i Białe Błota.


Mapa1.jpg


LEGENDA:
Kropka ze strzałką - WJAZDY i ZJAZDY z Ekspresowej na Dojazdowe.
Kropka – ZJAZD z Drogi Ekspresowej.


zdjęcie1.jpgzdjęcie2.jpgzdjęcie3.jpgzdjęcie4.jpgzdjęcie5.jpg17.12.2009