viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2005-2008

Obwodnica Olesna - etap przygotowania inwestycji

09-03-2010

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w 2004 roku rozpoczęła prace przygotowawcze do realizacji budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.


I  ETAP PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH


W dniu 17.11.2004 roku podpisano umowę na "Opracowanie koncepcji programowej dla budowy drogi krajowej (ekspresowej) S-11 Kołobrzeg-Bytom, na odcinku obwodnicy Olesna km 501+ 000 - 520 + 000" z biurem projektowym TRAKT z Siemianowic Śląskich, wyłonionym w drodze przetargu.


KONSULTACJE SPOŁECZNE


W II kwartale bieżącego roku, zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska na etapie prac przygotowawczych, przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące ustalenia trasy przebiegu planowanej obwodnicy miasta Olesno.Materiały dotyczące konsulacji społecznych obw.Olesna (do ściągnięcia 17 Mb)


1.        Rozpoczęcie konsultacji społecznych - dnia 11 kwietnia 2005 o godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31 odbyła się prezentacja cztero-wariantowego przebiegu planowanej obwodnicy miasta Olesno. W spotkaniu udział wzięły osoby zainteresowane problematyką przebiegu obwodnicy Olesna, a w szczególności: mieszkańcy Olesna i okolic, oraz przedstawiciele miejscowych władz.


 


2.        Przebieg konsultacji społecznych – w trakcie trwających konsultacji tj. w terminie od 11.04.2005 do 09.05.2005, składano indywidualne i zbiorowe wnioski z uwagami oraz z wyborem preferowanego wariantu. Do GDDKiA Oddział w Opolu przy ul.Niedziałkowskiego 6 wpłynęło 76 wniosków, w których wypowiedziało się łącznie 544 zainteresowanych osób (z których 393 osoby głosowały na jeden wariant, a 151 osób głosowało na dwa warianty)


2.1.   Poparcie dla danego wariantu
  • Wariant czerwony (północny) – za 283 głosów (w tym 101 za wersją zmodyfikowaną)


  • Wariant  zielony (południowy) – za 6 głosów


  • Wariant  niebieski (południowy) – za 8 głosów (w tym 4 za wersją zmodyfikowaną


  • Wariant fioletowy (południowy)  – za 298 głosów (w tym 121 za wersją zmodyfikowaną


  • Propozycje własne – za 98 głosów

2.2.   Główne problemy i zarzuty dotyczące wszystkich wariantów:


·   Wyburzenia – wzbudziły zdecydowany protesty wszystkich mieszkańców bezpośrednio dotkniętych ewentualną możliwością wyburzeń lub likwidacją siedliska. 


·   Dzielenie pól oraz utrudnienie dojazdu do pól – silne jednostki produkcji rolnej otrzymujące dotacje na swą działalność z Unii Europejskiej wnosiły o zachowanie areału w możliwie największej całości z uwagi na uwarunkowanie dalszego otrzymywania dotacji unijnych oraz możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju. Ponadto, indywidualni właściciele posiadający grunty orne leżące na trasach przebiegu wszystkich wariantów obwodnicy zgłaszali sprzeciw co do przebiegu proponowanych wariantów.


·   Zbyt bliska lokalizacja od zabudowań – sprzeciw mieszkańców m.in. Starego Olesna oraz wsi: Wysoka, Łomnica (jeden z wariantów dzieli wieś na pół) na zbyt bliską lokalizację obwodnicy od zabudowań. 


3.       Podsumowanie i wynik konsultacji społecznych - spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne odbyło się dnia 05.09.2005 roku o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31, przy udziale osób zainteresowanych. Na spotkaniu zaprezentowano całkowicie nowy przebieg planowanej obwodnicy Olesna, który był wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych i powstał w oparciu o złożone uwagi i wnioski. Trasę obejścia przeprowadzono po stronie południowej od miasta Olesno, w oddaleniu o ok.150 m od najbliższych siedlisk ludzkich. Nowa trasa obwodnicy przebiega poza terenami zabudowanymi,  przy krawędzi lasu, eliminując wszystkie zgłaszane wcześniej problemy i zarzuty związane z wyburzeniami, podziałami pól oraz zbyt bliską lokalizacją. Ostatecznie, osoby biorące udział w spotkaniu podsumowującym poprzez aklamacje, wyraziły zgodę i poparcie dla nowego wariantu. olesnonowe.jpg


Artykuł z NTO dot prezentacji nowej trasy.


treść artykułu  


                                  


Ponowiono konsultacje społeczne


 


Ze względu na dużą ilość protestów przedłużono  kosultacje społeczne w celu ustalenia ostatecznego przebiegu trasy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.