viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Trzy warianty rozbudowy węzła A4 Kraków Południe do wyboru

06-07-2021

W środę, 7 lipca, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7. Mieszkańcy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania i wyrazić swoje opinie i wskazać wybrany wariant także w przygotowanych ankietach. Zaprojektowane zostały trzy warianty rozwiązań drogowych, które są już dostępne na stronie internetowej.

W godz. 9:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” w Krakowie, znajdującego się przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5, odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z projektantami. Niezbędne materiały informacyjne (z możliwością ich pobrania) zostały zamieszczone na stronie internetowej www.dk7-a4-wezelkrakowpoludnie.pl, w zakładce Aktualności. Jest tam także ankieta oraz e-ankieta, gdzie można zgłosić wszelkie wnioski i uwagi. Uwagi mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kontem możliwości wprowadzenia zmian do projektu.

 

Ankietę należy dostarczyć do 24 lipca 2021 r. za pomocą:

• poczty elektronicznej - na adres biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne - węzeł Kraków Południe”,

• poczty tradycyjnej - na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,

• faksu - na numer +48 12 312 18 70,

• wysłanie e-ankiety przez stronę www.dk7-a4-wezelkrakowpoludnie.pl.

 

Ruch tranzytowy górą, lokalny dołem

 

Głównym założeniem inwestycji jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku DK7 (Zakopianki), od ruchu lokalnego. Dojazdy do okolicznych obszarów mieszkaniowych i handlowo-usługowych oraz skrzyżowania (z sygnalizacją świetlną) drogi głównej z ulicami: Taklińskiego, Poronińską, Ważewskiego i Opatkowicką powodują spowolnienie ruchu i utratę płynności w godzinach szczytów komunikacyjnych.

 

We wszystkich wariantach przewiduje się budowę estakady w poziomie +1 prowadzącej ruch tranzytowy nad poziomem 0 służącym do obsługi ruchu lokalnego (obecna Zakopianka).

 

Droga krajowa na południe od przejścia pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie w konstrukcjach oporowych na obiekt mostowy. Istniejące łącznice autostradowe z kierunku Katowic i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały, prowadząc ruch na poziom +1 oraz na poziom 0. Również DK7 w kierunku południowym, przed projektowanym obiektem mostowym, będzie posiadała łącznicę wyjazdową na poziom 0.

 

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady w poziomie +1 (zanim wysokościowo sprowadzona zostanie do stanu istniejącego) w kierunku centrum Krakowa (pod wiadukt w ciągu istniejącej łącznicy) nastąpi wyprowadzenie ruchu na łącznicę w kierunku Rzeszowa oraz Katowic. Natomiast z poziomu 0 obsługującego ruch lokalny zaprojektowane zostaną łącznice, które łączyć się będą z ww. łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie zaprojektowane połączenie z istniejącą drogą w kierunku centrum Krakowa.

 

Projektowane wloty istniejących ulic do ul. Zakopiańskiej (obecna DK7) będą wpięte do skrzyżowania w różny sposób. Zależało to będzie od zaproponowanych wariantów. Połączenie dodatkowych jezdni z Zakopianką odbywać się będzie (na południe od ul. Ważewskiego i Opatkowickiej) za pomocą jednokierunkowych wjazdów i wyjazdów. W zależności od wariantu dodatkowe jezdnie będą jednokierunkowe lub dwukierunkowe (na odcinku połączenia z DK7 jednokierunkowe na zasadzie wjazd/wyjazd).

 

W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.

 

Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie 0 za pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego i Opatkowickiej za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego).

 

W każdym z wariantów przewidziano przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji. Opisane powyżej rozwiązania przewidziane są dla każdego z wariantów.

 

Szczegółowe opisy wariantów

 

Wariant 1

 

- Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda turbinowego, czterowlotowego - Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania,

- Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/Ważewskiego z DK7,

- Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie wschodniej,

- Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie zachodniej,

- Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom +1 po stronie zewnętrznej, natomiast na poziom 0 od wewnątrz pomiędzy nimi.

 

Wariant 2

 

- Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda turbinowego pięciowlotowego,

- Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako dwukierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/Ważewskiego z DK7,

- Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej bez relacji w lewo, w kierunku południowym (jednokierunkowy wyjazd z DK7),

- Skrzyżowanie ul. Ważewskiego z pełnymi relacjami – wylot na południe jednokierunkowy (wjazd na DK7),

- Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom +1 po stronie wewnętrznej, natomiast na poziom 0 od zewnątrz od nich.

 

Wariant 3

 

- Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie skrzyżowania skanalizowanego z niepełnymi relacjami skrętnymi,

- Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania z dodatkowymi pasami dla tej relacji stanowiące uzupełnienie brakujących relacji ww. skrzyżowania,

- Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/Ważewskiego z DK7,

- Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie wschodniej,

- Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie zachodniej,

- Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom +1 po stronie zewnętrznej, natomiast na poziom 0 od wewnątrz pomiędzy nimi.