viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Budujemy sztandarowe inwestycje nie tylko dla Małopolski

06-07-2021

Na drogi ekspresowe i dwujezdniowe ruchu przyspieszonego, które powstają aktualnie w Małopolsce, czekają kierowcy z całej Polski. Bezpieczna i sprawna podróż jest istotna zarówno dla osób, których punktem docelowym jest ten region, jak i przejeżdżających przez niego tranzytem. Z myślą o wszystkich użytkownikach dróg krajowych w woj. małopolskim w trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz 30,7 km dróg dwujezdniowych o kategorii główna ruchu przyspieszonego. Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7,7 mld zł.

Część kosztów budowy drogi ekspresowej S7 pokryta zostanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

S7 w Małopolsce

 

Droga ekspresowa S7 przebiega przez Małopolskę od granicy województwa świętokrzyskiego do Rabki Zdroju. Większość tej trasy jest w budowie. Użytkowane są odcinki na obszarze Krakowa, od węzła Kraków Nowa Huta do węzła A4 Kraków Bieżanów oraz odcinki na południe od Krakowa: Myślenice - Lubień i Skomielna Biała - Rabka Zdrój. Długość odcinków, po których obywa się ruch, wynosi teraz ponad 27,7 km. W trakcie realizacji jest 66,2 km.

 

S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do Krakowa

 

W 2017 r. oddany został do użytku 4,5 km odcinek S7 od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta z 700-metrowym mostem na Wiśle. Kontynuacją tej drogi jest odcinek od węzła Kraków Nowa Huta do granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Ponad 55-kilometrowa droga ekspresowa S7 została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

• Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km,

• Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km,

• Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km,

• Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km.

 

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

 

Moczydło - Miechów

 

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - Miechów została podpisana 16 kwietnia 2020 r. Wartość umowy wynosi ponad 752,9 mln zł. Budowa rozpoczęła się 27 lipca 2020 r. Obecnie trwa budowa nasypu, wzmacniane jest podłoże, a na obiektach mostowych wykonywane są zbrojenia, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych oraz podpór. Postępuje przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Zaawansowanie prac w branży drogowej wynosi aktualnie 15,5 proc., mostowej 14,5 proc., a pozostałych prac 14,3 proc. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło - Miechów o długości ok. 18,7 km. Zbudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie i 20 przepustów o funkcji ekologicznej. Powstaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Giebułtów przy jezdni w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa. Inwestycja potrwa do 2023 r.

 

Miechów - Szczepanowice

 

Umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisana została 5 lutego 2021 r. Koszt prac wyniesie ponad 162 mln zł. Trwają prace projektowe. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,3 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

 

Szczepanowice - Widoma

 

Umowa na projekt i budowę tego odcinka S7 podpisana została 8 stycznia 2018 r. Koszt zadania wynosi ponad 508 mln zł. Pierwsza łopata symbolicznie wbita została 11 września 2019 r. Aktualnie wykonywana jest podbudowa, warstwy wiążąca i ścieralna nawierzchni na ciągu głównym drogi. Na obiektach mostowych trwają m.in. prace związane z umocnieniem stożków, betonowaniem kap chodnikowych i wykonywaniem nawierzchni na chodnikach. Trwa budowa krawężników, zabezpieczanie powierzchni betonowych i zasypki stożków. Na Obwodzie Utrzymania Drogi Ekspresowej montowane jest ogrodzenie terenu. Zaawansowanie robót wynosi 85 proc., przy czym zaawansowanie robót drogowych wynosi 82 proc., a mostowych 94 proc. Droga ekspresowa S7 na odcinku Szczepanowice - Widoma ma 13,1 km długości. Wyposażona jest w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas oraz dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Powstało 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku - 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią 2021 r.

 

Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta)

 

26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na tym odcinku. 2 stycznia 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a decyzja przekazana została GDDKiA przez Wojewodę 20 lipca 2020 r. 4 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków. Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy, wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu. Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych GDDKiA wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE. Miało to miejsce 23 grudnia 2020 r. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeden z wykonawców odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). KIO odrzuciła odwołanie. Zakończyła się kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) i wkrótce podpiszemy umowę. Ten ponad 18-kilometrowy odcinek S7 będzie dwujezdniową drogą ekspresową, mającą po trzy pasy ruchu na każdej jezdni. Powstaną na nim 42 obiekty inżynierskie, w tym najdłuższa estakada o długości ok 1,5 km oraz cztery węzły drogowe: Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice oraz Kraków Grębałów.

 

S7 na południe od Krakowa

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a na odcinku o długości 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się w najwyższym punkcie 50 m nad terenem. Tunel stanowi 12,3 proc. całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy zadania, z czego jedno jest ukończone i oddane do ruchu w całości. Od 28 września 2019 r. kierowcy mają do dyspozycji odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały na nim dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej oraz 17 obiektów inżynierskich (wiadukty i estakady).

 

Na odcinku S7 Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa UZP. Zaawansowanie prac budowlanych na estakadzie wynosi aktualnie 89,2 proc. 22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Trwa budowa muru oporowego na połączeniu istniejącej S7 z nowym wiaduktem na prawej jezdni w Lubniu. Na odcinku drogowym prowadzone są roboty m.in. przy rozkładaniu geotkaniny separującej, wykonaniu warstwy separacyjno-filtrującej z kruszywa naturalnego, warstwy mrozoochronnej i umacnianiu rowów. Zaawansowanie prac na jezdni prawej wynosi 88,6 proc. Inwestycja ukończona zostanie jesienią 2021 r.

 

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa - Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Wewnątrz obu nitek tunelu trwają m.in. prace przy budowie płyty podjezdniowej. Kończą się prace przy niszach sygnalizacyjno-alarmowych oraz przejeździe ewakuacyjnym pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami. Trwają prace na wiadukcie i wznoszeniu nasypu przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta

 

Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) nie było w sieci dróg krajowych jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Dopiero zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne, a 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą. 9 lipca 2020 r. Wojewoda wydał decyzję ZRID dla odcinka od miejscowości Zielonki do Mistrzejowic, a następnego dnia przekazany został plac budowy i rozpoczęły się roboty.

 

Prace na budowie drogi ekspresowej S52 POK prowadzone są we wszystkich branżach: drogowej, inżynierskiej i branżowej. Wykonywany jest ciąg główny drogi ekspresowej i drogi dojazdowe. Powstają fundamenty i filary wiaduktów. Trwa przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją: energetycznej, gazowej i sanitarnej. Kontynuowane są jeszcze badania archeologiczne. Trwają też prace przy budowie dwóch tuneli. Tunel w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywany jest metodą odkrywkową. Tak samo realizowany jest tunel w Batowicach (496 m) z tą różnicą, że przeszkodą dla tunelu w Zielonkach jest dodatkowo rzeka Prądnik. Wykonawca chce rozwiązać ten problem za pomocą ścianek szczelnych, które tymczasowo wbije przy rzece, by wykonać niezbędne prace.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

 

Dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44

 

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, w lipcu 2020 r. rozpoczęło się prace projektowe. W ramach zadania o długości nieco ponad 9 km powstaną trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 10 maja 2021 r.

Trwa jeszcze przygotowanie projektów wykonawczych. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty budowlane.

 

Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. W związku z tym został opracowany raport, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obwodnica powstaje w ramach większej inwestycji, budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała i ma powstać do 2024 r.

 

Dwujezdniowa DK47 Rdzawka - Nowy Targ

 

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej DK47 z Rdzawki do Nowego Targu, czyli dalszy ciąg „nowej zakopianki”, jak potocznie określają ją kierowcy. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka - Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 - 2015. Aneks do Programu Inwestycji dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał Minister Infrastruktury, umożliwiając tym samym jej realizację.

 

Budowa nowej dwujezdniowej drogi w nowym śladzie była konieczna dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy był tu na poziomie 14-18 tys. Pojazdów/dobę, jednak w okresie weekendów, ferii i wakacji liczba pojazdów tak bardzo wzrasta, że tworzą się zatory. Świadczy to o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej drogi. Powstająca w nowym śladzie droga umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

 

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP o długości 16,1 km i szerokości jezdni 2x3,5 m. Zbudowane zostaną cztery węzły drogowe (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe) oraz 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna.

 

Aktualnie trwają roboty ziemne na ciągu głównym: wykopy i budowa nasypu. Wznoszone są obiekty mostowe, gdzie zbrojone i betonowane są podpory i przyczółki, ale także pomosty wiaduktów. Zakończenie budowy zaplanowane jest pod koniec 2023 r.

 

Inne dwujezdniówki

 

Od 28 września 2020 r. trwa rozbudowa jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Na odcinku 1,5 km droga zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. Rozbudowa ta jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został już odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Trwająca teraz rozbudowa potrwa 12 miesięcy plus 3-miesięczny okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca), który nie będzie wliczany do terminu ukończenia inwestycji.

 

23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu łącznika brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Aktualnie trwa projektowanie. Na realizację tego odcinka wykonawca ma 36 miesięcy, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej.

 

15 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. To odcinek, który stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa, z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900 m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Trwa projektowanie. Zakończenie rozbudowy planowane jest w 2022 r.