viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Przygotowanie inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim

23-06-2021
Właściwie przeprowadzony etap przygotowawczy inwestycji drogowej ma kluczowe znaczenie dla jej późniejszej sprawnej realizacji. Dziś przyjrzymy się postępom prac przygotowawczych dla kolejnych zadań w regionie. Kluczowe inwestycje w woj. kujawsko-pomorskim to drogi ekspresowe S5 i S10 oraz sześć obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Trwają też prace przygotowawcze do budowy dwóch obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 25.

Droga ekspresowa S5  

Droga ekspresowa S5 biegnąca na linii północ - południe spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk (za pośrednictwem połączenia z A1). Stanie się tym samym jedną z dróg o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju, a w szczególności dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Trasa S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie mieć długość prawie 130 km. Droga prowadzić będzie od zjazdu z autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do gminy Mieleszyn w woj. wielkopolskim. Jej budowa jest podzielona na siedem odcinków realizacyjnych. 

Dwa z siedmiu odcinków S5 otworzyliśmy pod koniec 2019 r. Kolejne dwa, czyli Szubin Północ - Żnin Północ oraz Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie zostały otwarte odpowiednio 12 października i 31 grudnia 2020 r. Z powodu nierzetelnego wykonawcy odstąpiliśmy od umowy na trzy odcinki S5. W 2019 r. rozpisaliśmy przetargi na dokończenie ich projektowania i budowy odcinków. Chodzi o odcinki Nowe Marzy - Świecie Południe, Świecie Południe - Bydgoszcz Północ oraz Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ. Planowane otwarcie odcinka Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ to III kwartał 2022 r., a odcinek Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ zostanie otwarty w IV kwartał br. 

Wykonaliśmy też kolejny krok do połączenia drogą ekspresową S5 Grudziądza (A1) i Ostródy (S7). Opracowaliśmy, a następnie jesienią ubiegłego roku zaprezentowaliśmy Studium korytarzowe dla tego odcinka. W maju Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Program Inwestycji na dalsze prace przygotowawcze. 22 czerwca br., skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla tego odcinka drogi ekspresowej S5 

Długość S5 w woj. kujawsko-pomorskim: ok. 130 km (+ 90 km S5 Wirwajdy - Nowe Marzy)  

 

Faza inwestycji: 2 odcinki gotowe, 2 odcinki przejezdne, 3 odcinki w budowie, 1 rozpoczęty przetarg na wykonawcę STEŚ 

 

Droga ekspresowa S10  

Odcinek drogi ekspresowej S10 (o długości około 40 km) od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5 jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin złożenia wniosku to koniec czerwca br. Po uzyskaniu tej decyzji ogłosimy przetarg na koncepcję programową oraz dokumentacje geologiczne i następnie na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj. 

Od węzła Bydgoszcz Zachód do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 km. Przebieg drogi pokrywa się częściowo z otwartym 31 grudnia 2020 r. odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy. Dalsza część trasy, od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe, o długości około 51 km, w lutym 2020 r. uzyskała decyzję środowiskową, a w czerwcu tego samego roku Rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (wcześniej przewidywano formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).  

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy. 4 czerwca br. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji oraz wprowadzeniu dodatkowych obiektów związanych z ochroną środowiska. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej.  

18 czerwca ogłosiliśmy przetarg na pierwszy z czterech odcinków realizacyjnych w systemie Projektuj i buduj, tj. Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Kolejne przetargi obejmą odcinki Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe. Przetargi te zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.  

Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowaliśmy Studium korytarzowe. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badamy również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym.  

25 stycznia 2021 r. zaprezentowaliśmy wynik analizy wielokryterialnej będącej częścią Studium, w tym wariant, który uzyskał najlepszą ocenę w tej analizie. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego korytarz ten rozpoczyna się na autostradzie A1 w rejonie węzła Włocławek - Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo, następnie omija od północy miasto Płock i dochodzi do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicach miejscowości Naruszewo. 

Prace przygotowawcze przejdą do kolejnej fazy, czyli wyboru wykonawcy dokumentacji STEŚ-R, po zapewnieniu na ten cel finansowania. Obecnie trwa procedura uzgadniania Programu Inwestycji na prace przygotowawcze. 

Długość S10 w woj. kujawsko-pomorskim: ok. 100 km  

 

Faza inwestycji: 2 odcinki gotowe, na 1 odcinek ogłoszony przetarg P+B, 3 odcinki przed przetargiem P+B, 1 odcinek na etapie STEŚ, 1 Studium korytarzowe opracowane 

 

Rządowy Program budowy 100 obwodnic  

W listopadzie 2020 r. rozpisaliśmy przetargi na dokumentację dla czterech z sześciu obwodnic przewidzianych do realizacji na terenie województwa w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Strzelna i Nowej Wsi Wielkiej). W grudniu ogłosiliśmy przetarg na dokumentację dla obwodnicy Kruszwicy i Lipna. 

11 maja br. podpisaliśmy umowy ze zwycięzcą przetargów na dokumentację dla obwodnic Kruszwicy, Strzelna i Brześcia Kujawskiego. Z kolei 2 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji dla obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej. Następnie 14 czerwca podpisaliśmy umowy z wykonawcami dokumentacji dla pozostałych dwóch obwodnic – Lipna oraz Kowalewa Pomorskiego. Tym samym wszystkie obwodnice w woj. kujawsko-pomorskim weszły w etap opracowania dokumentacji. 

Łączna długość obwodnic realizowanych w ramach Programu w woj. kujawsko-pomorskim: ok. 42 km  

 

Faza inwestycji: wszystkie 6 obwodnic znajduje się na etapie opracowywania STEŚ-R 

 

Dwie obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 25 

Trwa również postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego, które prowadzi RDOŚ w Bydgoszczy. Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku to 26 lipca br.  

W proponowanym wariancie obwodnica Sępólna Krajeńskiego ma mieć ponad 6 km długości. W ramach zadania planowana jest między innymi budowa ciągu głównego w przekroju 1x2, kilku obiektów inżynierskich (w tym nad rzeką i linią kolejową) oraz skrzyżowań umożliwiających włączenie do sieci dróg. Przebudowane zostaną też drogi kolidujące z nową inwestycją oraz powstanie infrastruktura konieczna do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Druga obwodnica w ciągu DK25 wyprowadzi ruch z Kamienia Krajeńskiego. Decyzja środowiskowa w tym przypadku została wydana przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 20 kwietnia br. W wybranym wariancie obwodnica ma mieć około 2,5 km długości.  

Planowane ogłoszenie przetargu na budowę obu obwodnic, które przewidziane są do realizacji jako jedno zadanie, to 2022 r. Nastąpi to po przeprowadzeniu badań i opracowaniu dokumentacji geologicznej.  

Długość obu obwodnic: ok. 9 km 

 

drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!  
   

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.  

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.