viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Przygotowanie inwestycji drogowych województwa łódzkiego

23-06-2021

W ramach przygotowania inwestycji, w województwie łódzkim, intensywne prace prowadzone są nad realizacją rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki w ciągu DK12, Brzeziny w ciągu DK72, Łowicz w ciągu DK14/70/92, Srock w ciągu DK12/91 i Wieluń w ciągu DK45.

Cztery obwodnice z umowami na projekt GDDKiA 

Do obecnej chwili podpisano już umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla czterech obwodnic: Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza. Jesteśmy na początkowym etapie przygotowywania tych inwestycji. Opracowywane są Studia korytarzowe i trwają pomiary ruchu. Pracujący na nasze zlecenie projektanci prowadzą również spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegają możliwe warianty przyszłej trasy.

 

Na spotkaniach przedstawiane są rozwiązania i zbierane opinie społeczeństwa oraz władz samorządowych. Zebrane wnioski zostaną przeanalizowane przez projektantów, a efektem spotkań informacyjnych będzie między innymi stosowny dokument stanowiący podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

 

W ramach prac studialnych, które są kolejnym etapem przygotowania inwestycji, zasadność budowy tras zostanie poddana bardziej szczegółowej weryfikacji, m.in. w kontekście analiz ruchu, a także kwestii społecznych i środowiskowych. Kolejnym etapem będzie także wskazanie optymalnego wariantu przyszłych obwodnic i złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W trakcie tej procedury administracyjnej prowadzone będą konsultacje społeczne, a wydanie decyzji środowiskowych zatwierdzi przebieg kolejnych obwodnic. W przypadkach obwodnic Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2027 - 2029. W przypadku obwodnicy Srocka GDDKiA  jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przewidziane jest jesienią tego roku. W tym przypadku planowane lata realizacji to 2025 - 2027.

 

Rozbudowa trasy między Łodzią i Warszawą

Na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą pojawi się trzeci pas ruchu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję umożliwiającą kontynuację prac związanych z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach. Będzie to odcinek nieco ponad 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj, po wcześniejszym zapewnieniu finansowania na ten cel, planowany jest na jesień tego roku. Podpisanie umowy ma nastąpić wiosną przyszłego roku. Projekt rozbudowy ma być gotowy na początku 2023 r., a prace mają ruszyć w listopadzie tego samego roku. Zakończenie prac przewidziane jest na przełomie 2025 i 2026 r.

 

Drogi ekspresowe S12 i S74

Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie województwa łódzkiego. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez woj. świętokrzyskie do woj. podkarpackiego. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.