Przygotowanie inwestycji drogowych województwa łódzkiego

W ramach przygotowania inwestycji, w województwie łódzkim, intensywne prace prowadzone są nad realizacją rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki w ciągu DK12, Brzeziny w ciągu DK72, Łowicz w ciągu DK14/70/92, Srock w ciągu DK12/91 i Wieluń w ciągu DK45.Cztery obwodnice z umowami na projekt GDDKiA 

Do obecnej chwili podpisano już umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla czterech obwodnic: Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza. Jesteśmy na początkowym etapie przygotowywania tych inwestycji. Opracowywane są Studia korytarzowe i trwają pomiary ruchu. Pracujący na nasze zlecenie projektanci prowadzą również spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegają możliwe warianty przyszłej trasy.

 

Na spotkaniach przedstawiane są rozwiązania i zbierane opinie społeczeństwa oraz władz samorządowych. Zebrane wnioski zostaną przeanalizowane przez projektantów, a efektem spotkań informacyjnych będzie między innymi stosowny dokument stanowiący podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych analiz.

 

W ramach prac studialnych, które są kolejnym etapem przygotowania inwestycji, zasadność budowy tras zostanie poddana bardziej szczegółowej weryfikacji, m.in. w kontekście analiz ruchu, a także kwestii społecznych i środowiskowych. Kolejnym etapem będzie także wskazanie optymalnego wariantu przyszłych obwodnic i złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W trakcie tej procedury administracyjnej prowadzone będą konsultacje społeczne, a wydanie decyzji środowiskowych zatwierdzi przebieg kolejnych obwodnic. W przypadkach obwodnic Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2027 - 2029. W przypadku obwodnicy Srocka GDDKiA  jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przewidziane jest jesienią tego roku. W tym przypadku planowane lata realizacji to 2025 - 2027.

 

Rozbudowa trasy między Łodzią i Warszawą

Na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą pojawi się trzeci pas ruchu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję umożliwiającą kontynuację prac związanych z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 do trzech pasów w obu kierunkach. Będzie to odcinek nieco ponad 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj, po wcześniejszym zapewnieniu finansowania na ten cel, planowany jest na jesień tego roku. Podpisanie umowy ma nastąpić wiosną przyszłego roku. Projekt rozbudowy ma być gotowy na początku 2023 r., a prace mają ruszyć w listopadzie tego samego roku. Zakończenie prac przewidziane jest na przełomie 2025 i 2026 r.

 

Drogi ekspresowe S12 i S74

Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie województwa łódzkiego. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez woj. świętokrzyskie do woj. podkarpackiego. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.