viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Realizacja Programu budowy 100 obwodnic w województwie małopolskim

08-02-2021

Siedem obwodnic powstanie w woj. małopolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Będą to obwodnice Limanowej, Nowego Targu, Piwnicznej, Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Trzebini i Wschodnia Obwodnica Tarnowa. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku obwodnicy Makowa Podhalańskiego planowany jest w połowie lutego 2021 r. Dla pozostałych obwodnic opracowanie dokumentacji jest w toku.

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, podczas których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy, odbywały się od połowy czerwca do początku sierpnia 2020 r. Przedstawione warianty przebiegu mają długość od 2 do 2,5 km. Złożony został już do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt robót geologicznych. Przygotowana jest również prognoza ruchu i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego. Złożenie wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) planowane jest w II połowie 2021 r. GDDKiA 

 

Zakończenie tego etapu prac dokumentacyjnych planowane jest w kwietniu 2022 r. Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji i wyprowadzeniu ruch tranzytowego z miasta nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w rządowym Programie pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką, w celu usprawnienia połączeń granicznych.

 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

12 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic, która obejmuje przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej (STEŚ-R), wraz z uzyskaniem DŚU. Wstępnie opracowane są już trzy warianty przebiegów obwodnicy i trwają szczegółowe analizy dla każdego z nich.

 

Prace dokumentacyjne, zgodnie z podpisana umową, mają trwać 43 miesiące, a ich koszt wyniesie ok. 4,2 mln zł. Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

Umowa na przygotowanie STEŚ-R została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. Trwają prace dokumentacyjne. Opracowano wstępnie trzy warianty przebiegu obwodnicy, które są poddawane szczegółowej analizie. Ten etap prac, na który wykonawca ma łącznie 43 miesiące, zakończy się uzyskaniem DŚU. Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49.

 

Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy.

 

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73

W przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania Koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się spotkania informacyjne. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę zaplanowany jest w lipcu 2021 r, pod warunkiem, że władze miasta Tarnowa potwierdzą gotowość do współfinansowania realizacji inwestycji. Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ.

 

Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu miasta. Obwodnica poprawi także dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. dla inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa.

 

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

W sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia gmina przygotowuje dokumentację, wraz z uzyskaniem DŚU i zgody na zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez gminę Wadowice 9 lipca 2020 r. Trwają prace projektowe.

 

Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie wybudowana w ciągu drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Obwodnica ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE, Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.  

 

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79

21 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą Sweco Engineering na przygotowanie Studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach Studium analizowane są możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Wyznaczono wstępnie trzy warianty sytuacyjne przebiegów, a obecnie trwa przygotowanie prognoz ruchu.

 

Studium ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a koszt prac wynosi ok. 417 tys. zł. Głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze.  

 

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

Trwa procedura przetargowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem DŚU dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest w połowie lutego 2021 r. Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem.

 

Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także płynność ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.