viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Ruszają prace przygotowawcze dla rozbudowy na odcinku Kluczbork - Praszka

31-12-2020
Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację dla ok. 11,1 km odcinka od Kluczborka do początku obwodnicy Praszki. Postępowanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku o wspólnym przebiegu z drogą nr 45.

Ogłoszenie jest dostępne na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdują się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia a także warunków i kryteriów udziału w przetargu.

 

Cel inwestycji  

Celem planowanej inwestycji, jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych drogi krajowej poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w ramach dostosowania do nośności 11,5 t/oś oraz doposażenie w nowe elementy, w tym poprawiające BRD tj. m.in azyle na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym, budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, budowę dodatkowych jedni do obsługi terenu przyległego.

Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu obecnego i przyszłego ruchu tranzytowego poprzez ograniczenie miejsc kolizyjnych, przeniesienie ruchu transportu rolnego i rowerowego poza główną jezdnię na drogi dojazdowe.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczony do rozbudowy odcinek zlokalizowany jest na trasie DK42/45 Kluczbork - Praszka w północnej części województwa opolskiego.

Początek zlokalizowany będzie przy m. Ligota Górna w rejonie planowanego węzła drogowego przyszłej drogi ekspresowej S-11, dalej w kierunku Praszki przebiegając przez miejscowości: Bogdańczowice, Biadacz (części wsi: Wrzosy, Przybkowice, Kamienisko), Dębina i Karłów (część miejscowości Gorzów Śląski). Koniec inwestycji będzie zlokalizowany za miejscowością Karłów dowiązaniem do budowanej obwodnicy Praszki po istniejącym śladzie DK 42/45.

 

Inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem poza wyżej wymienionymi elementami BRD m.in:  

  • rozbudowę 9 skrzyżowań o lewoskręty
  • rozbudowę obiektu mostowego oraz rozbudowę 5 przepustów drogowych
  • budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego i odwodnienia,
  • budowę kanału technologicznego,
  • przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

 

Prace dla realizacji inwestycji zaplanowano w latach 2024-2026.