viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Szukamy dzierżawców trzech Miejsc Obsługi Podróżnych w ciągu autostrady A1

30-12-2020

Dwa z nich, MOP Woźniki Zachód i MOP Woźniki Wschód, zlokalizowane są na odcinku pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami natomiast trzeci, MOP Mszana Południe, jest wysunięty najdalej na południe, około 9 km przed granicą państwa z Republiką Czeską.

Nową infrastrukturę wybuduje dzierżawca  

Wybrany w otwartym przetargu dzierżawca będzie miał maksymalnie 24 miesiące na wybudowanie i oddanie do użytkowania całości nowo powstałej infrastruktury Miejsc Obsługi Podróżnych. W postępowaniu tym będą mogły wziąć udział firmy, które posiadają minimum trzy stacje paliw oraz minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności polegającej na obsłudze podróżnych, w miejscach obsługi podróżnych na autostradach, drogach ekspresowych lub drogach krajowych. Kryteriami oceny ofert będzie zadeklarowana wysokość czynszu podstawowego. Dzierżawcy będą również zobowiązani do płacenia miesięcznego czynszu od przychodów, na rzecz GDDKiA, w wysokości 1 proc. od sprzedaży paliw i 4 proc. od pozostałej działalności. Dochody z dzierżawy MOP zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. Okres trwania umowy dzierżawy będzie wynosić 20 lat z opcjonalną możliwością przedłużenia jej o kolejne 10 lat.  

  

Funkcje Miejsc Obsługi Podróżnych  

Miejsca Obsługi Podróżnych Woźniki Zachód oraz Mszana Południe powstanie w najwyższej - III klasie, co oznacza, że będą posiadały funkcje wypoczynkowe i usługowe. Znajdą się na nich obiekty gastronomiczno-handlowe wraz z fakultatywnym obiektem noclegowym w formie motelu, stacja paliw, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stanowiska obsługi pojazdów, jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe (parking). 

  

Miejsce Obsługi Podróżnych Woźniki Wschód powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w obiekty gastronomiczno-handlowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe (parking). 

  

Na wszystkich trzech dzierżawionych MOP-ach będzie zapewniona możliwość ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Ponadto zapewnione zostanie, w sąsiedztwie stacji paliw, wydzielone i oświetlone miejsce do drobnych przeglądów samochodów osobowych, z możliwością wypożyczenia podstawowych narzędzi do samodzielnej drobnej naprawy oraz możliwości uruchomienia pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania elektrycznego. 

  

Miejsce i termin składania ofert  

Na oferty czekamy do 15 lutego 2021 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przy ulicy Myśliwskiej 5. 

  

Te postępowania przetargowe dostępne są skrótami internetowymi: 

Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 odc. Częstochowa - Pyrzowice, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Woźniki Zachód i MOP Woźniki Wschód 

Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 odc. Świerklany-Gorzyczki, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Mszana Południe