viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAPrzetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych

Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 odc. Świerklany-Gorzyczki, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Mszana Południe

16-12-2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice tel. (032) 258 62 81 do 5 fax. (032) 259 87 10

www.archiwum.gddkia.gov.pl              e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470)

 

Zaprasza

do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 na odcinku

Świerklany-Gorzyczki, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Mszana Południe

 

Celem postępowania:

Dzierżawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie terenu nieruchomości do wymogów przewidzianych przepisami prawa, oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego, jak również do utrzymania MOP. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz GDDKiA, czynszu dzierżawnego w kwocie stałej oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności prowadzonej na MOP. Okres trwania umowy będzie wynosić 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.

 

Przedmiotem składanych ofert będzie wysokość stałego czynszu dzierżawnego

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać komplet dokumentów wykorzystując dwie ścieżki dostępu:

poprzez stronę główną GDDKiA

 > Zamówienia publiczne > Przetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) > Aktualne przetargi MOP

lub

poprez stronę GDDKiA Katowice

Oddziały > GDDKiA Katowice > Zamówienia publiczne > Przetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych

 

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

do dnia 15.02.2021 r. do godz. 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Przetarg jest jednoetapowy.

Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert.