viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Wielki plac budowy. Podsumowanie 2020 r.

30-12-2020
Jeżeli mówimy o sieci dróg krajowych, bez wątpienia możemy stwierdzić, że mamy w Małopolsce wielki i kosztowny plac budowy. W trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz prawie 31 km dróg dwujezdniowych o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego). Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7,7 mld zł. W 2020 r. ukończono budowę nowego węzła Niepołomice na A4 i obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej. Powstały nowe ronda i chodniki, przebudowano skrzyżowania, wyremontowano ponad 30 km nawierzchni. Podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych dla następnych inwestycji.

S7 na południe od Krakowa

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a na odcinku 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3 proc. całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy krótsze, z czego jeden jest ukończony i oddany do ruchu w całości. Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady). Na odcinku S7Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddaliśmy do ruchu lewą jezdnię. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej. 17 lipca 2020 r. odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA, w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 proc. 22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Inwestycja ukończona zostanie w 2021 r., w ciągu ośmiu miesięcy, licząc od zakończenia okresu zimowego.

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała. W październiku 2019 r. przebito prawą nitkę tunelu, a lewą 27 kwietnia 2020 r. Aktualnie powstaje obudowa docelowa wewnątrz obu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno-alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Wznoszone są budynki wentylatorni przed portalami, trwa budowa wiaduktu i nasypu drogowego przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

 

S7 na północ od Krakowa

 

Ponad 55-kilometrowa droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów rozpoczęła się 27 lipca 2020 r. Trwają roboty ziemne przy wykopach, ulepszeniu podłoża, zagęszczeniu oraz budowaniu kolejnych warstw nasypów. W ramach budowy węzła Miechów wykonywane są zbrojenia stop fundamentowych. Realizacja inwestycji potrwa do 2023 r.

 

Nie zakończyła się jeszcze procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. 10 grudnia 2020 r. jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę złożoną przez konsorcjum firm FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner). Trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP.

 

Pierwsza łopata na następnym odcinku S7 Szczepanowice - Widoma wbita została 11 września 2019 r. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

 

Zezwolenie na realizację odcinka Widoma - Kraków Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA 20 lipca 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac, 4 grudnia 2020 r. odstąpiliśmy od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini). Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych 23 grudnia 2020 r. wysłaliśmy do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku.

 

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która stanowi Północną Obwodnicą Krakowa.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta.

 

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. tej trasy nie było w sieci dróg krajowych. Została wpisana do tej sieci dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r.  Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne. 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację drogi. 9 lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla części odcinka od miejscowości Zielonki do Mistrzejowic, a następnego dnia wykonawcy przekazany został plac budowy i rozpoczęły się roboty. Prowadzone są badania archeologiczne, prace ziemne, trwają już prace przy budowie tunelu w Batowicach. Tunel zostanie wybudowany metodą wykopową.

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

 

Dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia

 

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, w lipca 2020 r. rozpoczęło się projektowanie dwujezdniowej drogi o długości ponad 9 km, z trzema mostami: na Wiśle, Sole i Młynówce. Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Obwodnica ma powstać do 2024 r.

 

Dwujezdniowa DK47 Rdzawka - Nowy Targ

 

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej DK47 z Rdzawki do Nowego Targu, czyli jak kierowcy mawiają potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka - Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 - 2015. Aneks do Programu inwestycji 26 czerwca 2017 r. podpisał Minister Infrastruktury, umożliwiając tym samym jej realizację.

 

Decyzja o budowie dwujezdniowej drogi, w nowym śladzie, była konieczna dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2015 r. średni ruch dobowy był tu na poziomie od ponad 14 do 18 tys. pojazdów. W okresie wyjazdów weekendowych, ferii i wakacji można obserwować znaczący wzrost liczby pojazdów i tworzenie się zatorów, co wskazuje na wyczerpanie się przepustowości jednojezdniowej drogi.

 

Droga powstająca w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju. Powstaje dwujezdniowa droga klasy GP o długości ponad 16,1 km, szerokości jezdni 2x3,50 m, z czterema węzłami drogowymi (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe) oraz 27 obiektami inżynierskimi. Budowane są drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). Przebudowie podlega również infrastruktura techniczna. Aktualnie trwają roboty ziemne na ciągu głównym, węzłach, a także zbrojenia i betonowanie podpór obiektów mostowych. Zakończenie budowy zaplanowane jest w jesieni 2023 r.

 

Inne dwujezdniówki

 

Od 28 września 2020 r. trwa rozbudowa jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Jest to obszar coraz intensywniej urbanizowany, z bardzo dużym ruchem pojazdów w godzinach porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych. Na odcinku 1,5 km droga zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. Rozbudowa ta jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został już odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Trwająca teraz rozbudowa potrwa 12 miesięcy plus 3-miesięczny okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca), który nie będzie wliczany do terminu ukończenia inwestycji.

 

23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu tzw. łącznika brzeskiego. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu łącznika brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Na realizację tego odcinka wykonawca będzie miał zgodnie z umową 36 miesięcy.

 

Jest to pierwsza część dwujezdniowej DK75 Brzesko - Nowy Sącz, dla której Rząd 16 czerwca 2020 r. zwiększył finansowanie o 1,7 mld zł. Dla drugiego odcinka inwestycji trwają prace dokumentacyjne. Na początku stycznia 2021 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Opiniującej Przedsięwzięcia Inwestycyjne i po zaakceptowaniu zaprezentowanych rozwiązań złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

15 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na prawej jezdni autostrady A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. To odcinek, który stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900 m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki, do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2022 r.

 

W 2020 r. ukończone zostały dwie istotne dla regionu i kraju inwestycje.

 

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągi DK73

 

Od 7 września 2020 r., jadąc tranzytem drogą krajową nr 73 od Tarnowa w kierunku Kielc, można ominąć Dąbrowę Tarnowską. Ukończona obwodnica jest jednojezdniową drogą dwupasową klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. W ciągu nowej drogi powstało osiem obiektów inżynierskich, system odwodnienia, a także drogi dojazdowe, zjazdy, chodniki i zatoki postojowe do kontroli pojazdów. W trosce o środowisko i komfort mieszkańców położono cichą nawierzchnię, zrealizowano ekrany akustyczne i urządzenia oczyszczające wody.

 

Węzeł autostradowy A4 Niepołomice

 

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą wjechać na autostradę A4 łącznicami węzła Niepołomice i zjechać nimi na drogę wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. To bardzo ważne dla dynamicznie rozwijającej się strefy ekonomicznej po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 oraz Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ograniczyła ruch tranzytowy z węzła A4 Targowisko, drogą krajową nr 75 do stref ekonomicznych przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Węzeł powstał dzięki dobrej współpracy z samorządami, które uczestniczyły w finansowaniu inwestycji. Inwestycja realizowana była na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic 

 

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy, odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Przedstawione warianty przebiegu mają długości od 2 do 2,5 km. Ten etap prac ma się zakończyć w kwietniu 2022 r.  

 

Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką, w celu usprawnienia połączeń granicznych.

 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28 

 

12 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic, która obejmuje przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na wykonanie zadania wykonawca ma, zgodnie z podpisana umową, 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie ok. 4,2 mln złotych. 

 

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.  

 

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 

 

Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. 

Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące.  

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy.

   

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73 

 

W przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania Koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73, przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie i zwiększenie przepustowości miejskiego układu komunikacyjnego. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica usprawni dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów.  Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r. 

 

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 

 

W sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a Gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia Gmina przygotowuje dokumentację wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez Gminę Wadowice 9 lipca 2020 r. 

 

Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice - Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice - Kraków). Obwodnica ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.  

  

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 

 

21 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą Sweco Engineering na przygotowanie Studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach Studium analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Dokument ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a koszt prac wynosi 416 970,00 zł. 

 

Głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze. 

  

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28

 

Trwa procedura przetargowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tej obwodnicy.

 

Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica, wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2025 - 2029.