viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Pracowity rok 2020 na drogach województwa łódzkiego

30-12-2020

Mijający rok w województwie łódzkim upłynął pod znakiem realizacji strategicznych inwestycji. Kluczową z nich jest autostrada A1, od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim, która pozwoli dopiąć trasę nazywaną komunikacyjnym kręgosłupem kraju. Budujemy również ostatni fragment ringu wokół Łodzi i przygotowujemy się do realizacji obwodnic zapisanych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Do tego dochodzą działania na istniejącej sieci dróg poprawiające bezpieczeństwo i warunki jazdy. Przygotowujemy również dokumentację niezbędną do budowy dodatkowego pasa ruchu na autostradzie A2, pomiędzy węzłem Łódź Północ i granicą woj. łódzkiego i mazowieckiego.

GDDKiA

Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

 

Autostrada A1 – flagowa inwestycja

Budowana autostrada A1 to 64 kilometry podzielone na cztery kontrakty. To także niesłychanie trudne i skomplikowane wyzwanie logistyczne, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Nowa autostrada powstaje w śladzie starej drogi krajowej nr 1, tzw. „Gierkówki”, czyli najważniejszego szlaku komunikacyjnego kraju, na osi północ - południe. Z tego względu prace prowadzone są przy odbywającym się ruchu samochodowym. Mimo to i mimo trwającej w kraju epidemii, na żadnym z kontraktów nie ma opóźnień, a w niektórych przypadkach wykonawcy nawet wyprzedzają harmonogram. 

Aktualnie zaawansowanie prac – zależnie od odcinka – waha się od 38 do 72 proc. Znaczna różnica
w zaawansowaniu wynika z faktu, że czas jaki upłynął między podpisaniem pierwszej i ostatniej umowy wynosi dziewięć miesięcy.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji nową betonową jezdnię na całej długości trzech odcinków: Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica województwa łódzkiego i śląskiego i na 4 km fragmencie odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk (na wschodniej jezdni), o łącznej długości ponad 43 km. Na każdym z tych odcinków dostępne są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na odc. Piorków - Kamieńsk po jednym. Zlikwidowane zostało olbrzymie tymczasowe rondo w miejscu węzła Piotrków Trybunalski Południe, a do użytku oddano nowy wiadukt na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. Te zmiany ułatwią jazdę po placu budowy autostrady A1.

 

Droga ekspresowa S14 – domknięcie ringu autostrad i dróg ekspresowych wokół aglomeracji łódzkiej

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest budowa drogi ekspresowej S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi. To niesłychanie istotny, zarówno z lokalnego jak i ogólnokrajowego punktu widzenia, element infrastruktury drogowej. Pozwoli domknąć ring autostradowo-ekspresowy wokół aglomeracji łódzkiej, wyprowadzając ruch tranzytowy z takich miejscowości jak Konstantynów Łódzki, Zgierz i Aleksandrów Łódzki.

 

Inwestycja podzielona została na dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 27 km. Pierwszy z odcinków: węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów, o długości nieco ponad 12 km, zaawansowany jest w blisko 60 proc. Drugi: węzeł Łódź Teofilów - Słowik, na który umowa podpisana została znacznie później, w blisko 14 proc. Dysproporcja w zaawansowaniu prac wynika właśnie z różnicy w czasie między podpisaniem umów na realizacje oraz faktu, że wykonawca drugiego odcinka czeka aktualnie na zastępczą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co w znacznym stopniu ogranicza możliwości prowadzenia prac.

 

W grudniu podpisaliśmy aneks do umowy na odcinek Łódź Lublinek - Łódź Teofilów, który obejmuje wybudowanie węzła Łódź Teofilów. Węzeł zostanie zbudowany zgodnie z istniejącym projektem i pozwoli skomunikować S14 z istniejącą drogą krajową nr 71 Pabianice - Zgierz.

 

Wiele wskazuje na to, że Łódź, wraz z przyległymi miastami tworzącymi aglomerację, będzie pierwszym w Polsce miastem mogącym pochwalić się pełnym ringiem dróg najwyższych kategorii. W części autostrad, a w części dróg ekspresowych. Aktualnie istnieją już trzy odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od południowego zachodu droga ekspresowa S14 (zachodnia obwodnica Pabianic). W tej chwili trwa budowa dwóch ostatnich, brakujących odcinków S14, które pozwolą domknąć ring wokół aglomeracji, wyprowadzając z jego zachodniej części ruch tranzytowy.

 

Na dziś, przez teren województwa biegnie blisko 216 km autostrad (A1 i A2), ponad 200 km dróg ekspresowych (S8 i S14), blisko 557 km dróg głównych ruchu przyśpieszonego i 403 km dróg głównych. Już w tej chwili Łódź doskonale skomunikowana jest drogami najwyższych kategorii z Warszawą, Berlinem (autostrada A2), Gdańskiem (autostrada A1) i Wrocławiem, a pośrednio również z Republiką Czeską.

 

Będą nowe obwodnice!

Rozwój nowoczesnej sieci drogowej to nie tylko budowa autostrad i tras ekspresowych, ale także wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrów miast, co nie tylko przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców czy wzrost komfortu życia, ale także na znaczne skrócenie czasu przejazdu. Aktualnie trwają intensywne prace nad realizacją rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w ramach którego obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki w ciągu DK12, Brzeziny w ciągu DK72, Łowicz w ciągu DK14/70/92, Srock w ciągu DK12/91 i Wieluń w ciągu DK45.

Na obecną chwilę podpisano już umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnic: Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza. W tych czterech przypadkach realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2027 - 2029. W przypadku obwodnicy Srocka jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przewidziane jest na początek przyszłego roku.

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W ramach tego programu, w minionym roku w trzech miejscach województwa łódzkiego pojawiły się nowe ronda. W Smardzewie u zbiegu DK12 z drogą powiatową Kościerzyn - Rakowice, w Balinie u zbiegu DK72 z drogą wojewódzką nr 473, a także w Poddębicach na DK72 przy drodze powiatowej Borysew - Wartkowice. W tym ostatnim miejscu zastosowano rzadko spotykane rozwiązanie dwóch rond zespolonych. Pozwoliło to bezpiecznie i wygodnie pokonywać skrzyżowanie o skomplikowanej geometrii.

 

BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Podstawowe działania w ramach BRD w województwie łódzkim polegały na zmianach przy przejściach dla pieszych. W dwóch miejscach - w Kamieńsku na DK91 i w Sulejowie na DK74 - zainstalowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół. Z kolei w Korytnicy na DK74 istniejące przejście zostało dodatkowo oświetlone.

 

Sprawniejszy przejazd między Łodzią i Warszawą

W związku z dużym wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, podjęta została decyzja o dobudowie dodatkowego pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku autostrady. Znacznie ułatwi to dojazd do stolicy z centralnej części kraju. W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie.

 

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

 

Pozostałe inwestycje

Oprócz opisanych inwestycji w minionym roku oddano do użytkowania także rondo w Głuchowie na DK12/91. To bardzo ważny element infrastruktury drogowej. Nie tylko poprawił bezpieczeństwo i komfort poruszania się na skrzyżowaniu DK12/91 z drogą powiatową do Grabicy, ale także pozwolił skomunikować z tym ważnym szlakiem komunikacyjnym kraju nowo powstałe magazyny w sąsiedztwie autostrady A1. Rondo jest także naturalnym uzupełnieniem węzła Tuszyn (A1/DK12/91), gdzie nie ma wszystkich relacji skrętnych. Pozwala ono sprawnie i wygodnie, szczególnie dla samochodów ciężarowych, zawracać i wybierać dowolny kierunek jazdy.

 

Najbliższe plany dla województwa łódzkiego

Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie naszego województwa. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia, zaś droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez Kielecczyznę na Podkarpacie. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.