Pracowity rok 2020 na drogach województwa łódzkiego

Mijający rok w województwie łódzkim upłynął pod znakiem realizacji strategicznych inwestycji. Kluczową z nich jest autostrada A1, od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim, która pozwoli dopiąć trasę nazywaną komunikacyjnym kręgosłupem kraju. Budujemy również ostatni fragment ringu wokół Łodzi i przygotowujemy się do realizacji obwodnic zapisanych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Do tego dochodzą działania na istniejącej sieci dróg poprawiające bezpieczeństwo i warunki jazdy. Przygotowujemy również dokumentację niezbędną do budowy dodatkowego pasa ruchu na autostradzie A2, pomiędzy węzłem Łódź Północ i granicą woj. łódzkiego i mazowieckiego.GDDKiA

Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

 

Autostrada A1 – flagowa inwestycja

Budowana autostrada A1 to 64 kilometry podzielone na cztery kontrakty. To także niesłychanie trudne i skomplikowane wyzwanie logistyczne, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Nowa autostrada powstaje w śladzie starej drogi krajowej nr 1, tzw. „Gierkówki”, czyli najważniejszego szlaku komunikacyjnego kraju, na osi północ - południe. Z tego względu prace prowadzone są przy odbywającym się ruchu samochodowym. Mimo to i mimo trwającej w kraju epidemii, na żadnym z kontraktów nie ma opóźnień, a w niektórych przypadkach wykonawcy nawet wyprzedzają harmonogram. 

Aktualnie zaawansowanie prac – zależnie od odcinka – waha się od 38 do 72 proc. Znaczna różnica
w zaawansowaniu wynika z faktu, że czas jaki upłynął między podpisaniem pierwszej i ostatniej umowy wynosi dziewięć miesięcy.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji nową betonową jezdnię na całej długości trzech odcinków: Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica województwa łódzkiego i śląskiego i na 4 km fragmencie odcinka Piotrków Trybunalski - Kamieńsk (na wschodniej jezdni), o łącznej długości ponad 43 km. Na każdym z tych odcinków dostępne są po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na odc. Piorków - Kamieńsk po jednym. Zlikwidowane zostało olbrzymie tymczasowe rondo w miejscu węzła Piotrków Trybunalski Południe, a do użytku oddano nowy wiadukt na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. Te zmiany ułatwią jazdę po placu budowy autostrady A1.

 

Droga ekspresowa S14 – domknięcie ringu autostrad i dróg ekspresowych wokół aglomeracji łódzkiej

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest budowa drogi ekspresowej S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi. To niesłychanie istotny, zarówno z lokalnego jak i ogólnokrajowego punktu widzenia, element infrastruktury drogowej. Pozwoli domknąć ring autostradowo-ekspresowy wokół aglomeracji łódzkiej, wyprowadzając ruch tranzytowy z takich miejscowości jak Konstantynów Łódzki, Zgierz i Aleksandrów Łódzki.

 

Inwestycja podzielona została na dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 27 km. Pierwszy z odcinków: węzeł Łódź Lublinek - węzeł Łódź Teofilów, o długości nieco ponad 12 km, zaawansowany jest w blisko 60 proc. Drugi: węzeł Łódź Teofilów - Słowik, na który umowa podpisana została znacznie później, w blisko 14 proc. Dysproporcja w zaawansowaniu prac wynika właśnie z różnicy w czasie między podpisaniem umów na realizacje oraz faktu, że wykonawca drugiego odcinka czeka aktualnie na zastępczą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co w znacznym stopniu ogranicza możliwości prowadzenia prac.

 

W grudniu podpisaliśmy aneks do umowy na odcinek Łódź Lublinek - Łódź Teofilów, który obejmuje wybudowanie węzła Łódź Teofilów. Węzeł zostanie zbudowany zgodnie z istniejącym projektem i pozwoli skomunikować S14 z istniejącą drogą krajową nr 71 Pabianice - Zgierz.

 

Wiele wskazuje na to, że Łódź, wraz z przyległymi miastami tworzącymi aglomerację, będzie pierwszym w Polsce miastem mogącym pochwalić się pełnym ringiem dróg najwyższych kategorii. W części autostrad, a w części dróg ekspresowych. Aktualnie istnieją już trzy odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od południowego zachodu droga ekspresowa S14 (zachodnia obwodnica Pabianic). W tej chwili trwa budowa dwóch ostatnich, brakujących odcinków S14, które pozwolą domknąć ring wokół aglomeracji, wyprowadzając z jego zachodniej części ruch tranzytowy.

 

Na dziś, przez teren województwa biegnie blisko 216 km autostrad (A1 i A2), ponad 200 km dróg ekspresowych (S8 i S14), blisko 557 km dróg głównych ruchu przyśpieszonego i 403 km dróg głównych. Już w tej chwili Łódź doskonale skomunikowana jest drogami najwyższych kategorii z Warszawą, Berlinem (autostrada A2), Gdańskiem (autostrada A1) i Wrocławiem, a pośrednio również z Republiką Czeską.

 

Będą nowe obwodnice!

Rozwój nowoczesnej sieci drogowej to nie tylko budowa autostrad i tras ekspresowych, ale także wyprowadzanie ruchu tranzytowego z centrów miast, co nie tylko przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców czy wzrost komfortu życia, ale także na znaczne skrócenie czasu przejazdu. Aktualnie trwają intensywne prace nad realizacją rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w ramach którego obwodnice zyska pięć miejscowości: Błaszki w ciągu DK12, Brzeziny w ciągu DK72, Łowicz w ciągu DK14/70/92, Srock w ciągu DK12/91 i Wieluń w ciągu DK45.

Na obecną chwilę podpisano już umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnic: Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza. W tych czterech przypadkach realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2027 - 2029. W przypadku obwodnicy Srocka jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przewidziane jest na początek przyszłego roku.

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W ramach tego programu, w minionym roku w trzech miejscach województwa łódzkiego pojawiły się nowe ronda. W Smardzewie u zbiegu DK12 z drogą powiatową Kościerzyn - Rakowice, w Balinie u zbiegu DK72 z drogą wojewódzką nr 473, a także w Poddębicach na DK72 przy drodze powiatowej Borysew - Wartkowice. W tym ostatnim miejscu zastosowano rzadko spotykane rozwiązanie dwóch rond zespolonych. Pozwoliło to bezpiecznie i wygodnie pokonywać skrzyżowanie o skomplikowanej geometrii.

 

BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Podstawowe działania w ramach BRD w województwie łódzkim polegały na zmianach przy przejściach dla pieszych. W dwóch miejscach - w Kamieńsku na DK91 i w Sulejowie na DK74 - zainstalowano sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół. Z kolei w Korytnicy na DK74 istniejące przejście zostało dodatkowo oświetlone.

 

Sprawniejszy przejazd między Łodzią i Warszawą

W związku z dużym wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, podjęta została decyzja o dobudowie dodatkowego pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku autostrady. Znacznie ułatwi to dojazd do stolicy z centralnej części kraju. W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie.

 

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

 

Pozostałe inwestycje

Oprócz opisanych inwestycji w minionym roku oddano do użytkowania także rondo w Głuchowie na DK12/91. To bardzo ważny element infrastruktury drogowej. Nie tylko poprawił bezpieczeństwo i komfort poruszania się na skrzyżowaniu DK12/91 z drogą powiatową do Grabicy, ale także pozwolił skomunikować z tym ważnym szlakiem komunikacyjnym kraju nowo powstałe magazyny w sąsiedztwie autostrady A1. Rondo jest także naturalnym uzupełnieniem węzła Tuszyn (A1/DK12/91), gdzie nie ma wszystkich relacji skrętnych. Pozwala ono sprawnie i wygodnie, szczególnie dla samochodów ciężarowych, zawracać i wybierać dowolny kierunek jazdy.

 

Najbliższe plany dla województwa łódzkiego

Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie naszego województwa. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia, zaś droga S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez Kielecczyznę na Podkarpacie. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.