viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podlaskie „eski”. Wreszcie w realizacji

30-12-2020

Mijający rok okazał się przełomowym dla dwóch dużych projektów drogowych w województwie podlaskim. W realizacji znalazła się całą droga ekspresowa S61 (Via Baltica), a w procedurach przetargowych – większa część S19 (10 odcinków), z których na pierwsze trzy podpisaliśmy już umowy z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj. Tym samym ruszyła również realizacja pierwszych fragmentów Via Carpatii na Podlasiu.

 

GDDKiA

GDDKiA

 

S61… gotowa

W 2020 roku kontynuowaliśmy zadania z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W połowie maja tego roku oddaliśmy do użytku II jezdnię obwodnicy Szczuczyna, dzięki czemu wydłużyliśmy Via Balticę o kolejne 8 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. W połączeniu z oddaną w 2019 roku obwodnicą Suwałk oraz w 2014 roku fragmentem obwodnicy Augustowa, daje to około 33,5 km S61 w użytkowaniu.

 

 ...i w budowie

Trwa realizacja pozostałej części drogi ekspresowej S61. Tylko w bieżącym roku łączne wydatki na tę trasę przekroczyły 1,2 miliarda złotych. Poza zakończoną w tym roku budową II jezdni obwodnicy Szczuczyna, na terenie województwa podlaskiego i części mazowieckiego, w budowie jest jeszcze ponad 82,8 kilometra S61 (odcinki: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zachód, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn oraz Suwałki - Budzisko).

Kolejny plac budowy na S61 to odcinek Łomża Zach. - węzeł Kolno o dł. 12,9 km, który został w grudniu przekazany wykonawcy. Z kolei fragment Podborze - Śniadowo (o dł. 19,5 km) jest w trakcie uzyskiwania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

Tempo prac sprawia, że w II połowie przyszłego roku powinny być gotowe – zgodnie z planem – trzy części S61 o łącznej długości ponad 51 km (Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn).

 

Startuje S19

Rok 2020 był przełomowym dla budowy drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. Z drogi, która przez lata istniała tylko w planach – teraz stała się „eską”, o której poszczególne odcinki zaczęła się rywalizacja  największych wykonawców z kraju i zza granicy. W tym roku ogłosiliśmy aż 10 przetargów na kolejne fragmenty S19 (i dróg powiązanych) o łącznej długości ok. 151 km (długość wszystkich dróg realizowanych w ramach zadania). Z tego 134 km samej S19 jako dwujezdniowej ekspresówki i ok. 17 km dróg krajowych nr 65 i 66 w klasie GP (ruch główny przyspieszony).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu GDDKiA, pierwsze przetargi na trzy odcinki wokół Białegostoku i na południe od miasta (ponad 37 km „eski” i prawie 14 km DK65 w kategorii GP) zakończyliśmy w listopadzie i grudniu podpisaniem umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj, co de facto oznacza rozpoczęcie realizacji tej części S19 (odc.: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe z budową DK65 do Grabówki oraz Białystok Południe - Ploski.

 

S19 – fragment w przygotowaniu w najkrótszym przebiegu

9 marca 2020 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na odcinek drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” - w przybliżeniu - po śladzie istniejącej DK19 na odcinku Sokółka - obwodnica Wasilkowa.

Dzięki takiemu przebiegowi S19 realnym staje się powstanie bliskiej, północnej obwodnicy Białegostoku, która przejmie ruch tranzytowy pomiędzy miastem a przejściem granicznym w Kuźnicy oraz ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, wyprowadzając go na drogę ekspresową S8 na węźle Białystok Zachód.

Oznacza to istotne odciążenie tzw. Trasy Generalskiej w granicach Białegostoku.   Długość drogi ekspresowej S19 we wnioskowanym wariancie 5 wynosi ok. 44 km. Podstawowym założeniem przy wytyczaniu tego przebiegu trasy było wykorzystanie na odcinku Sokółka - Wasilków - w. Białystok Północ (dawniej w. Sochonie) w możliwie największym stopniu korytarza istniejącej drogi krajowej nr 19.

 

S16 – konsultacje

Jedną z rozpoczynających się inwestycji w województwie podlaskim (ale i częściowo w woj. warmińsko-mazurskim) jest odcinek drogi ekspresowej S16, która połączy Ełk z Knyszynem koło Białegostoku oraz drogi ekspresowe S19 i S61.

W tym roku wykonane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej drogi. Analizowane były ostatecznie 3 warianty, wszystkie położone wzdłuż istniejącej DK65 Białystok - Ełk, od Knyszyna do węzła Guty na S61 (na północny wschód od obwodnicy Szczuczyna). Przygotowana dokumentacja została przedstawiona społeczeństwu w ramach tzw. spotkań informacyjnych oraz zorganizowanej przez GDDKiA Podlaskiej Debaty Drogowej.

Zdecydowana większość (ponad 90 proc.) opinii i wniosków sprzeciwia się przebiegowi drogi S16 przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca.

Z tego względu będą prowadzone prace przygotowawcze obejmujące 2 korytarze – oprócz opracowanego już korytarza Knyszyn - Ełk, we wrześniu rozpoczęły się prace nad korytarzem Knyszyn - Raczki po DK8 (we wrześniu ruszyła roczna inwentaryzacją przyrodnicza). W przyszłym roku rozpocznie się kolejny cykl spotkań informacyjnych, tym razem dla korytarza Knyszyn - Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejonie Sztabina). Po zakończeniu ww. prac opracowany zostanie m.in. raport oddziaływania na środowisko dla dwóch korytarzy: Knyszyn - Ełk (przejście Biebrzy w rejonie Osowca) oraz Knyszyn - Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejonie Sztabina). Wówczas można będzie wskazać korytarz optymalny.

 

Program 100 obwodnic w woj. podlaskim

W tym roku ogłosiliśmy też przetargi na Projekt i budowę obwodnic Suchowoli oraz Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Obwodnica Suchowoli będzie miała 15,1 km długości, natomiast Sztabina - 4,23 km. Oba odcinki zostaną wybudowane jako jednojezdniowa droga klasy GP. 

W ramach rządowego Programu 100 obwodnic w woj. podlaskim powstaną jeszcze obwodnice: Białobrzeg, Augustowa i Zambrowa, które obecnie są na etapie prac przygotowawczych.

W przypadku obwodnicy Zambrowa ogłosiliśmy w grudniu przetarg na opracowanie uproszczonego Studium korytarzowego wraz z rozszerzonym Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (tzw. STEŚ-R), w wyniku którego uzyskamy dokumentację umożliwiającą ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66.