viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podsumowujemy 2020 rok na drogach krajowych Opolszczyzny

29-12-2020
Powstaje ponad 60 km nowych dróg krajowych, a ponad 154 km jest na etapie przygotowania – oto najkrótsze podsumowanie działalności GDDKiA na terenie woj. opolskiego. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46, a w lipcu br. przy budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40. Dla kolejnych dwóch obwodnic – Olesna w ciągu S11 oraz Praszki w ciągu DK45 po wydaniu decyzji ZRID wykonawca rozpoczął prace w terenie.

GDDKiA

 

Ponad 60 km dróg w realizacji

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Niemodlina, o długości około 11,5 km, wynosi obecnie około 60 proc. Wykonawca prowadzi prace na całej długości kontraktu. Kontynuowane są roboty ziemne oraz budowa konstrukcji drogi, głównie na początkowym jej odcinku. Powstaje pierwsza część ronda Brzęczkowice na połączniu DK46 z DW385 oraz budowaną obwodnicą. Prowadzono prace bitumiczne w zakresie układania podbudów oraz warstwy wiążącej głownie w obrębie węzła Niemodlin. Trwają prace na 17 obiektach mostowych, a na 14 z nich wykonana została pełna konstrukcja.

 

Obwodnica ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości prawie 300 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Odcinek zostanie oddany do ruchu w IV kwartale 2021 roku.

 

Po wydaniu w czerwcu br. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km, już w lipcu wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie kontraktu wynosi około 23 proc. W ramach inwestycji powstanie docelowo 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Olesna w ciągu przyszłej S11 jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km. 17 grudnia br. uzyskaliśmy decyzję ZRID, a po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do prac w terenie.

 

Obwodnica będzie drogą ekspresową, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Kolejna obwodnica - Praszki na DK45 - również powstaje w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km. 11 grudnia br. wydana została decyzja ZRID, a po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do prac w terenie. Obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Poza zadaniami realizowanymi na terenie woj. opolskiego Oddział GDDKiA w Opolu odpowiadają za budowę drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11 na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualne zaawansowanie prac dla tej inwestycji jest na poziomie ponad 80 proc. Powstaje ok. 6,8 km drogi ekspresowej wraz z łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km.

 

Po otrzymaniu w czerwcu 2019 r. decyzji ZRID przekazano wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i poprawione będzie połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w III kwartale 2021 roku. 

 

 

Kolejne kilometry dróg w przygotowaniu

Trwają prace przygotowawcze dla czterech obwodnic w ramach rządowego Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030:

- Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39,

- Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46,

- Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41,

- Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46.

 

W listopadzie br. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39. Na podstawie przygotowanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w tym analizy wielokryterialnej, rekomendowano we wniosku o DŚU wariant W1D. Obwodnicę wytyczono po zachodniej stronie miasta Brzeg, a jej początek to skrzyżowanie dróg krajowych nr 94 i nr 39. Dalej trasa biegnie w kierunku wschodnim, a następnie nad linią kolejową i kolejno w kierunku projektowanego ronda na skrzyżowaniu z nowym odcinkiem drogi powiatowej nr 1193O, przecinając tereny rolnicze i przejdzie wiaduktem nad istniejącą DP1172O. Dalej przetnie wysokim nasypem polder zalewowy, by przejść mostem nad Odrą, a na północnym brzegu rzeki obwodnicę poprowadzono przez tereny rolnicze. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową (DP1167O) powstanie rondo, a kolejne na końcu obwodnicy i włączeniu do istniejącego przebiegu DK39.

 

Złożenie wniosku było efektem posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (KOPI), które odbyło się pod koniec października br. Na spotkaniu przedstawiono i przyjęto dokumentację projektową z etapu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej dla tego zadania. Projektant opracował i poddał szczegółowym analizom trzy warianty (z podwariantami) dla tras obwodnicy Brzegu w ciągu DK39.

 

W roku 2021 będą kontynuowane prace projektowe etapu koncepcji programowej, tj. uszczegółowienia rozwiązań technicznych i technologicznych. Planowana data ogłoszenia przetargu na realizację dla tego zadania to II kwartał 2022 roku, a planowany termin oddania inwestycji do użytku - IV kw. 2026 roku.

 

Dla obwodnicy Sidziny w ciągu DK46 oraz dla Prudnika w ciągu DK41 rozpoczęły się prace przygotowawcze – ogłosiliśmy przetargi na dokumentację dla tych zadań.

 

Na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) jest droga ekspresowa S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km.

 

W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B zajmują niewielki (ok. 2,5 km) odcinek na terenie województwa łódzkiego.

 

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

 

Od października 2019 r. trwają prace projektowe dla etapu koncepcji programowej. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania DŚU. Końcowy efekt pracy projektantów nad STEŚ-R umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu w cyklu realizacji inwestycji, czyli ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji (po zapewnieniu finansowania na ten cel).

 

Rozbudowy ważnym elementem poprawy warunków jazdy

W najbliższych latach zaplanowano rozbudowy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wielu odcinkach dróg krajowych Opolszczyzny. Wprowadzone normy i wymagania techniczne w zakresie dostosowania dróg do nośności 11,5 t/oś wymuszają potrzebę rozbudowy dróg, m.in. w celu spełnienia tych parametrów.

W perspektywie do 2030 r. zaplanowano realizację inwestycji na odcinkach o łącznej długości około 91 km, w tym te największe:

 

dla DK45 - około 64,1 km:

 

 • Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km)
 • Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km)
 • Opole - Zawada (5,6 km)
 • Zawada - Jełowa (8,8, km)
 • Jełowa - Bierdzany (10,72 km)
 • Bierdzany - Kuniów (12 km)
 • Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km)
 • obwodnica Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km)

 

dla DK46 - około 20,1 km:

 

 • granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km)
 •  Nysa - Pakosławice (6,15 km)
 •  Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km)
 •  Dąbrowa - Opole (4,75 km)

 

dla DK40 - m. Głuchołazy (0,85 km)

 

Na początku przyszłego roku planujemy rozpoczęcie prac przy rozbudowach:

 •  DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km) 
 •  DK41 m. Wierzbięcice (3,5 km)
 •  DK45 Rogów Opolski – węzeł Opole Południe (2 km)