viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Dziesiąte otwarcie ofert na S19 w woj. podlaskim

21-12-2020

Poznaliśmy oferty złożone w przetargu na projekt i budowę prawie 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Boćki – Malewice w woj. podlaskim. Wpłynęło ich siedem i wszystkie mieszczą się w naszych szacunkach. To ostatnie otwarcie ofert w dziesięciu przetargach na podlaskie części S19, jakie ogłosiliśmy w tym roku.

Podpisanie umowy na ten odcinek - w systemie „Projektuj i buduj” - nastąpi w pierwszym półroczu przyszłego roku, a uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na IV kw. 2022 r. Budowa przewidziana jest na lata 2022-2025.

 

Najtańsza, najdroższa…

Najtańszą ofertę na budowę 15,9 km drogi ekspresowej S19 Boćki - Malewice, która opiewa na kwotę 343,58 mln zł, złożyła firma Strabag. Najwyżej, bo na 428 mln zł, wyceniło kontrakt konsorcjum firm Unibep i Budrex. Wszystkie przedłożone oferty zmieściły się w szacunku zamawiającego, który w tym przetargu wynosił 493,18 mln zł.

Budowę jednego kilometra tego odcinka S19 firma Strabag oszacowała na 21,59 mln zł, a kolejny oferent - firma Budimex - na 22,38 mln zł. Najdrożej, tj. 26,9 mln zł, wyceniło kilometr wspomniane konsorcjum firm Unibep i Budrex.

 

Standard dwujezdniowej „eski”

Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki - Malewice omija od wschodu miasteczka Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Realizowana będzie w przekroju 2x2, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni, asfaltowa lub betonowa, zostanie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.

 

Zaawansowanie prac na S19 (woj. podlaskie)

W 2020 r. ogłosiliśmy dziesięć przetargów na realizację ponad 151 km dróg, z czego 134 km to długość odcinków drogi ekspresowej S19, a blisko 17 km to dwa odcinki dróg krajowych klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) - DK65 i DK66, które powstaną w związku z budową S19. W przygotowaniu, w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest odcinek Sokółka - Dobrzyniewo o długości ok. 46 km.

 

Przetargi lub podpisane umowy na realizację:

 • Kuźnica – Sokółka (długość 15,8 km): 22 października 2020 r. otwarcie ofert, obecnie trwa badanie i ocena ofert
 • Krynice – Dobrzyniewo Duże – Białystok Zachód (10,18 km): 17 lipca 2020 r. otwarcie ofert, trwa badanie i ocena ofert
 • Białystok Zachód – Księżyno (16,65 km): 9 grudnia 2020 r. podpisanie umowy z wykonawcą w systemie P&B
 • Księżyno – Białystok Południe (7,95 km S19 i odcinek DK65 do Grabówki o długości 13,68 km): 9 grudnia 2020 r. podpisanie umowy z wykonawcą w systemie P&B
 • Białystok Południe – Ploski (12,73 km): 27 listopada 2020 r. podpisanie umowy z wykonawcą w systemie P&B
 • Ploski – Haćki (8,89 km): 5 października 2020 r. otwarcie ofert w przetargu, trwa badanie i ocena ofert
 • Haćki – Bielsk Podlaski (9,01 km S19 i odcinek DK66 o długości 2,98 km): 30 września 2020 r. otwarcie ofert w przetargu, trwa badanie i ocena ofert
 • Bielsk Podlaski – Boćki (12,19 km): 7 października 2020 r. otwarcie ofert, trwa badanie i ocena ofert
 • Boćki - Malewice (15,91 km): 21 grudnia 2020 r. otwarcie ofert
 • Malewice – Chlebczyn (25,07 km): 17 listopada 2020 r. otwarcie ofert, trwa badanie i ocena ofert                                                                                                                                                                                                                            W przygotowaniu:
 • Sokółka – Dobrzyniewo Duże (ok. 46 km z podziałem na trzy pododcinki): 6 marca 2020 r. złożony wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU)