viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podlaska Debata Drogowa: spore zainteresowanie, ciekawa dyskusja

04-12-2020

Z udziałem przedstawicieli samorządów Podlasia, Biebrzańskiego Parku Narodowego, organizacji pozarządowych oraz przy współpracy z projektantami zorganizowaliśmy debatę poświęconą przyszłości drogi ekspresowej S16, szlaku komunikacyjnego Via Carpatia oraz rozwoju sieci dróg krajowych na Podlasiu. Uczestnicy debaty mogli w szczególności wyrazić swoje stanowisko i wziąć udział w dyskusji w kwestii planowanej budowy drogi ekspresowej S16 i wariantów jej przyszłego przebiegu przez województwo podlaskie.

Duże zainteresowanie i wysoka frekwencja

W związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami debatę przeprowadziliśmy online. Wzięło w niej udział 61 osób. Transmisja dyskusji na portalu Facebook spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na żywo śledziło ją łącznie niemal 800 osób, które przesłały na czacie ponad pół tysiąca komentarzy. Zapis debaty można obejrzeć poniżej:

- Jeszcze w 2007 roku na terenie Podlasia nie było ani jednego kilometra drogi szybkiego ruchu. W 2020 r. mamy S8, w budowie S61, mamy ogłoszone prawie wszystkie, poza dwoma odcinkami, postępowania przetargowe na S19, czekają nas też kolejne wyzwania dotyczące S16. Są to kwestie kluczowe dla regionu, które zapewnią jego dalszy rozwój - powiedział, rozpoczynając debatę, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

W trakcie debaty przedstawiliśmy wspólną prezentację GDDKiA i biur projektowych dotyczącą obecnego etapu prac przygotowawczych przy drodze ekspresowej S16 w korytarzu Ełk - Knyszyn.

Pokazała ona cel budowy S16, która ma stanowić fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia łączącego kraje bałtyckie z ośrodkami regionalnymi Polski wschodniej i dalej z krajami południowej Europy.

 

Prace nad wytyczeniem S16

Droga ekspresowa S16 Ełk - Knyszyn pojawiła się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 maja 2016 roku. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej została podpisana w styczniu 2019 roku. Wykonawca, firma Schuessler - Plan Inżynierzy, przygotowuje aktualnie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z analizą i prognozą ruchu oraz materiałami do decyzji środowiskowej.

Szczegółowej analizie poddano sześć wariantów, a obecnie prace skupiły się na trzech o długości 60-62 km, w przybliżeniu wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 65 Ełk - Białystok. Każdy z tych wariantów przecina - podobnie jak obecnie istniejąca DK65 - Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca. 

 

Kontrowersje i co dalej?

Właśnie przebieg wariantów w tym miejscu budzi kontrowersje, ponieważ przecinają one Biebrzański Park Narodowy w dość szerokim miejscu. Są to tereny cenne przyrodniczo, w tym także Obszary Specjalnej Ochrony Natury 2000. Poza tym projektowana droga S16 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej magistrali kolejowej Rail Baltica.

 

- W efekcie takiej kumulacji inwestycji liniowych rozszerza się ich negatywne oddziaływanie na środowisko, a to jest miejsce newralgiczne, korytarz migracyjny między środkowym i dolnym basenem Biebrzy - mówił Grzegorz Kwiatkowski, kierownik działu monitoringu przyrodniczego i sozologicznego Biebrzańskiego Parku Narodowego.      

 

Również uczestnicy spotkań informacyjnych prowadzonych od 26 października do 4 grudnia, sygnalizowali swój sprzeciw. Wpłynęło ok. czterech tysięcy opinii, z czego 90 proc. na formularzach Fundacji dla Biebrzy, która wspólnie z Fundacją Greenmind i WWF Polska, jest przeciwna przebiegowi drogi przez Biebrzański Park Narodowy. Organizacje ekologiczne przedstawiły swoją propozycję przebiegu drogi, która od zachodu zupełnie omijałaby Park, ale też całą centralną część województwa podlaskiego na czele z jego stolicą - Białymstokiem.

 

Alternatywa przez Sztabin?

W związku z napotkanymi przeszkodami natury środowiskowej, GDDKiA postanowiła podjąć prace nad korytarzem alternatywnym, który poprowadziłby S16 z południa na północ. Najlepiej pod tym względem prezentuje się przebieg po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 Korycin - Sztabin - Augustów, przecinający Biebrzański Park Narodowy w najwęższym miejscu i w obszarach mniej cennych przyrodniczo.

Podkreślił to Tomasz Żuchowski.  - Jesteśmy dzisiaj na wczesnym etapie, gdzie projektanci analizują możliwe warianty. Jak wiemy, możemy szukać nowego korytarza, możemy poszukać też rozwiązań w istniejącym korytarzu DK8 - mówił szef GDDKiA.

Na taką alternatywę wskazuje też natężenie ruchu. W oparciu o szacunkowe i niepełne dane z tegorocznego Generalnego Pomiaru Ruchu, po DK65 Mońki - Knyszyn porusza się około 9 tys. pojazdów średnio na dobę (wzrost w stosunku do 2015 roku o 41 proc.) i przeszło 14 tys. pojazdów średnio na dobę po DK8 na odcinku Suchowola - Augustów (wzrost w stosunku do 2015 roku o 44 proc.).

 

Za i przeciw

Przebieg drogi budzi duże zainteresowanie samorządów. W debacie wypowiadali się m.in. zwolennicy przebiegu drogi ekspresowej na kierunku Ełk - Knyszyn, jak np. Błażej Buńkowski, starosta moniecki, czy Waldemar Remfeld, starosta grajewski. Jako zwolennicy przebiegu drogi ekspresowej na kierunku Korycin - Sztabin - Augustów opowiedzieli się jednoznacznie Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa, jak i Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk. Przeciwko obu tym wariantom opowiedziała się w imieniu Fundacji dla Biebrzy jej prezes Małgorzata Stanek.

  

Podsumowanie

- Jesteśmy otwarci na szukanie kompromisu i dyskusję o takim przebiegu drogi ekspresowej S16, która pozwoli spełnić cele inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu tego, co w regionie bezcenne - podkreślił na koniec debaty Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Spotkania informacyjne dotyczące S16 trwały od 26 października do 4 grudnia bieżącego roku. Wszelkie uwagi, opinie i wnioski można zgłaszać jeszcze dzisiaj pod tym adresem oraz w Oddziale GDDKiA w Białymstoku.