viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

To już 70 umowa na dofinansowanie z POIiŚ! Tym razem środki unijne trafią na realizację drogi ekspresowej S1.

27-11-2020

Blisko 170 mln złotych otrzyma GDDKiA ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację drogi ekspresowej S1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Jest to 70 umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych z 92 projektów, jakie są przewidziane dla GDDKiA w tej perspektywie finansowej.

GDDKiA

To już 70. umowa o dofinansowanie. Niektórzy powiedzą okrągła liczba, jubileusz. Ale to przede wszystkim dowód i przykład dla innych beneficjentów, inwestorów, jak sprawnie można wykorzystywać środki UE. Pracujemy już nad kolejnymi wnioskami i wkrótce będą nowe umowy. Wykorzystując środki UE, rozwijamy polską infrastrukturę drogową - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

 

Zakres zadania

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku o długości 6,95 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T. Ponadto projekt obejmuje m.in. przebudowę węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz budowę węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją.

 

Zadanie obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowę oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ogrodzenia, stacje pogodowe, oznakowanie poziome i pionowe, znaki zmiennej treści), wykonanie zieleni drogowej.

 

Główne cele projektu

Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci bazowej TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiających dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych to jeden z podstawowych celów projektu.

 

Jednym z celów projektu jest również zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.

Realizacja projektu to również poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

 

Nowa droga to odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Jednym z celów projektu jest również wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województw, jak również poza granice państwa.

 • Całkowita wartość projektu:                     302 519 189,00 złotych
 • Wydatki kwalifikowane:                             198 117 507,69 złotych
 • w tym dofinansowanie unijne:                168 399 881,53 złotych

W 2020 roku, łącznie z umową na S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, podpisaliśmy już 9 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości blisko 3 mld złotych.

W 2020 roku podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dla projektów:

 • Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa w ciągu S10
 • Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77
 • Budowa autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn
 • Budowa drogi ekspresowej S3 Miękowo - Brzozowo
 • Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17
 • Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11
 • Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46
 • Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40
 • Budowa drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

Skutecznie rozliczamy fundusze unijne w ramach POIiŚ 2014-2020

Podpisaliśmy już 70 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 79,3 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 44,5 mld zł, a wkład UE to blisko 37,8 mld zł, co stanowi ponad 86% alokacji przyznanej dla GDDKiA. Trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Więcej o rozliczaniu funduszy unijnych pisaliśmy tutaj .

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.