viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

S61 Via Baltica. Przyglądamy się realizacji tej ważnej inwestycji

13-10-2020

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem. Zapraszamy do krótkiego przeglądu zaawansowania poszczególnych odcinków. 

GDDKiA

 

Via Baltica ze środków UE 

Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via Baltica współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,6 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł. 

 

GDDKiA

  • województwo podlaskie 

Trwa budowa drogi ekspresowej S61, stanowiącej najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica. Na większości podlaskich odcinków prace są już prowadzone, a jedynie na dwóch trwa jeszcze procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 

Podborze - Śniadowo 

Odcinek realizowany od strategicznego skrzyżowania S61 z S8, czyli od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. 

Pierwsza umowa z poprzednim wykonawcą odcinka została rozwiązana w maju ubiegłego roku. 

 

Firma Rubau nie uzyskała decyzji ZRID w przewidzianym kontraktowo terminie, więc GDDKiA odstąpiła od umowy. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku wyłoniliśmy nowego wykonawcę, firmę Polaqua. Ta przygotowała dokumentację do wniosku o decyzję ZRID, który złożyła 15 września br., na dwa miesiące przed umownym terminem. Zakładany obecnie termin budowy tego odcinka to lata 2021-2023. 

 

Śniadowo - Łomża Południe 

Fragment o długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe realizowany jest od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. 

 

Decyzję ZRID wydano 12 sierpnia 2019r. Wkrótce potem ruszyły prace. Obecnie poziom ich zaawansowania rzeczowego przekracza 60 proc. Gotowe są już fragmenty jezdni z betonu cementowego, trwają prace przy obiektach inżynierskich, w tym budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. Zgodnie z harmonogramem realizacja tego kontraktu (o wartości 380,33 mln zł) powinna zakończyć się w czerwcu 2021 roku. 

 

Łomża Południe - Łomża Zachód 

Odcinek ma długość 7,18 km i realizowany jest od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. Powstaje tam dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. 

 

Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji ZRID, tj. 19 lutego 2020 r. Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, a wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe. Zaawansowanie rzeczowe prac przekracza 25 proc. Powstały już pierwsze odcinki próbne. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku. 

 

Łomża Zachód - węzeł Kolno  

Jest to odcinek będący zasadniczą częścią obwodnicy Łomży. Realizowany od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno na długości 12,92 km (S61) wraz z przebudową DK64 kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 6,96 km. Wykonawca - firma TOTO S.p.A. - złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID 12 sierpnia 2019 r. Ze względów formalno-prawych wydanie ZRID spodziewane jest na koniec października br. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln zł potrwa do końca 2022 roku. 

 

Węzeł Kolno - Stawiski 

Fragment realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski o długości 16,43 km. Wykonawca firma Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 roku i wkrótce potem rozpoczęła prace. 

Zaawansowanie rzeczowe robót sięga obecnie 43 proc. Trwają tam m.in. roboty ziemne, na obiektach prace zbrojarskie wraz z betonowaniem, powstały też odcinki próbne nawierzchni. 

Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku. GDDKiA 

 

Stawiski - Szczuczyn 

Realizowany odcinek od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna ma długość 18 km. Decyzja ZRID wydana została 30 sierpnia 2019 r. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót sięga 56,4 proc. Trwa wykonywanie poszczególnych warstw jezdni z betonu cementowego oraz prace przy obiektach inżynierskich. Planowane oddanie do użytkowania tego odcinka to III kwartał 2021 r. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł. 

 

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk - oddane do ruchu 

W woj. podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 r. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”. 

 

Suwałki - Budzisko 

Odcinek ma długość ponad 24 kilometrów, a zaawansowanie prac to około 24 proc. Obecnie - jeśli chodzi o roboty drogowe - trwa tam odhumusowanie (zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana gruntów słabonośnych, wykopy, nasypy i wzmocnienie podłoża kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. 

Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku. 

 

Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót. Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty). 

 

  • województwo warmińsko-mazurskie 

Toczą się prace na trzech odcinkach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Raczki (66,4 km) o łącznej wartości ok. 2 mld zł. Prace budowlane trwają na dwóch odcinkach realizacyjnych, a na trzecim, po wydaniu we wrześniu decyzji ZRID, rozpoczną się niebawem. 

 

Szczuczyn - Ełk Południe 

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł. Roboty ziemne są na poziomie 50 proc. zaawansowania. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich. Został wykonany odcinek próbny na 500 m każdej jezdni w nawierzchni betonowej. W tym roku wykonawca planuje ułożyć do 10 km nawierzchni na każdej z jezdni. Ogółem zaawansowanie rzeczowe wszystkich prac na kontrakcie przekroczyło 30 proc. 

 

Ełk Południe - Wysokie 

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września br. uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczną się niebawem. 

 

Wysokie - Raczki 

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 r. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych. Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Trwają intensywne prace na wszystkich 19 obiektach mostowych, z czego na sześciu z nich zaawansowanie przekroczyło 90 proc. 

 

Przebudowy wszystkich kolizji w zakresie poszczególnych branż zostały zakończone. Prowadzone są dalsze roboty w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. W miejscach, gdzie jest to możliwe, prowadzone są roboty wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni. W dalszej perspektywie planowane jest rozpoczęcie docelowych prac nad nawierzchnią główną z betonu cementowego oraz budowa elementów systemu zarządzania ruchem. 

Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 54 proc. 

 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.