viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Opłaty za autostrady w Polsce i w Europie

07-08-2020

Wybierasz się w podróż? Te informacje będą przydatne nie tylko przed wakacyjnymi wyjazdami po Polsce i Europie. Przypomnijmy, że korzystanie z większości blisko 4158 km dróg szybkiego ruchu w Polsce jest bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotyczy to wszystkich dróg ekspresowych i dużej części autostrad. Przypomnijmy, że sieć autostrad w Polsce ma długość ok. 1694 km, a opłaty za przejazd pojazdami poniżej 3,5 tony ponosimy na odcinkach autostrad o łącznej długości ok. 728 km. Przejazd pozostałymi 966 km autostrad jest bezpłatny. W ubiegłym roku zlikwidowaliśmy wąskie gardło na A2 w Pruszkowie pod Warszawą, rozbierając wysepki na nieczynnym punkcie poboru opłat. Poniżej podajemy też informacje o opłatach za przejazd drogami w innych krajach Europy.

GDDKiA 

Na terenie Polski są trzy odcinki koncesyjne: A1 Rusocin – Nowa Wieś (ok. 152 km), A2 Konin - Świecko (ok. 255 km) oraz A4 Katowice - Kraków (ok. 60 km), na których opłaty pobierają zarządzający autostradą koncesjonariusze. Z kolei na dwóch odcinkach autostrad będących w zarządzie GDDKiA: A2 Konin - Stryków (ok. 99 km) oraz A4 Wrocław - Sośnica (ok. 162 km) za pobór opłat do 30 czerwca br. odpowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Prace nad nowym system poboru opłat

Od 1 lipca 2020 r. obowiązki te przejął Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Odpowiada on nie tylko za pobór opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, ale również za pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych dla pojazdów powyżej 3,5 t, a także za utrzymanie, eksploatowanie i rozwijanie elektronicznego systemu poboru opłat. Natomiast właścicielem Krajowego Systemu Poboru Opłat i poszczególnych elementów, które wchodzą w jego skład, w tym Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL, jest Minister Finansów.

 

Dotychczasowy system zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r. Trwają już prace nad nowym systemem, opartym na technologii pozycjonowania satelitarnego. Ministerstwo Finansów opublikowało projekty kluczowych dokumentów technicznych dla firm zainteresowanych obsługą przewoźników transportowych.

 

Ile zapłacimy za przejazd autostradą?

Każdy z koncesjonariuszy ma inne stawki za przejazd kilometra autostrady.

Autostrada A1: odcinek Rusocin - Nowa Wieś - zobacz obowiązujące stawki 

Autostrada A2: odcinek Konin - Świecko - zobacz obowiązujące stawki 

Autostrada A4: odcinek Katowice - Kraków - zobacz obowiązujące stawki 

 

Z kolei na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA i objętych systemem viaTOLL, z manualnym lub elektronicznym systemem poboru opłat, stawki są jednakowe. Wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą.

 

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł.

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł.

Autostrada A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) - Sośnica (węzeł Sośnica) - zobacz obowiązujące stawki 

 

Dodatkowo na autostradzie A4 od SPO Kleszczów (węzeł Kleszczów) do PPO Sośnica (węzeł Sośnica) dla pojazdów osobowych (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i motocykli obowiązuje stawka 0 zł.

 

System viaTOLL

 

Manualny System Poboru Opłat
Manualny system poboru opłat to jedna z dwóch metod płatności za przejazd odcinkami autostrad: A2 Konin - Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica, dostępnych dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony. Opłata dokonywana jest na bramkach w punktach poboru opłat. Manualny system poboru opłat na ww. odcinkach autostrad ma charakter zamknięty, co oznacza, że kierowca wjeżdżający na taki odcinek autostrady pobiera bilet, na podstawie którego dokonuje opłaty w miejscu poboru opłat, opuszczając ten odcinek autostrady. Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.

Podstawa prawna - ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

 

Elektroniczny System Poboru Opłat

Podstawa prawna: ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

 

Do uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych (w tym dróg ekspresowych i autostrad) zarządzanych przez GDDKiA zobowiązane są pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Stawki opłaty elektronicznej uzależnione są od:

1. klasy drogi,

2. maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,

3. klasy emisji spalin EURO.

 

Szczegóły dotyczące wysokości stawek opłaty elektronicznej dla pojazdów powyżej 3,5 tony dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną.

 

Opłaty za autostrady w Europie dla samochodów do 3,5 tony

 

System winiet za korzystanie z dróg

W zależności od kraju można wykupić winiety tygodniowe, 10-dniowe, miesięczne lub roczne. System winiet foruje użytkowników, którzy codziennie lub bardzo często korzystają z płatnych dróg. Dla turystów, którzy dwukrotnie przejadą przez dany kraj, oznaczają proporcjonalnie wyższy koszt. Plusem jest brak bramek i kolejek. Winiety obowiązują w Austrii  (dodatkowe opłaty za przejazd niektórych dróg i tuneli), Bułgarii, Czechach, Mołdawii (na wszystkie drogi), w RumuniiSłowacji , Słowenii, Szwajcarii (dodatkowa opłata za przejazd tunelami: Munt la Schera i Grand St. Bernard) oraz na Węgrzech.

 

Za przejechanie określonej trasy

Kierowca płaci za faktycznie pokonany odcinek drogi. System wiąże się z bramkami poboru opłat i kolejkami spotykanymi bardzo często, nie tylko w szczytach wakacyjnych wyjazdów. W zależności od operatora poboru opłat funkcjonują systemy automatycznej opłaty za przejechanie bramki. W Norwegii działa automatyczny system poboru za przejechane odcinki dróg, tunele lub mosty, wykorzystujący urządzenie pokładowe lub odczytujący tablice rejestracyjne.

Tradycyjne bramki na autostradach spotkamy w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Francji (dodatkowo opłaty za niektóre mosty i tunele), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Macedonii, Portugalii (rejestracja na pierwszej bramce potem automatycznie), Serbii, w Turcji (niektóre odcinki) oraz we Włoszech  (dodatkowa opłata za przejazd tunelami: Grand St. Bernard, Fréjus, Mont Blanc i Munt la Schera).

 

Bezpłatnie

W tych krajach Europy nie płacimy za korzystanie z sieci autostrad, dróg ekspresowych czy też pozostałych: Albania, Andora, Belgia (płatny przejazd tunelem łączącym Liefkenshoek z Antwerpią), Cypr, Czarnogóra (płatny przejazd tunelem Sozina), Dania (płatny przejazd mostem na cieśninami: Wielki Bełt i Sund), Estonia, Finlandia, Holandia (płatny przejazd tunelami: w Dordrecht oraz łączący Ellewoutsdijk i Terneuzen), Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, San Marino, Szwecja, Wielka Brytania (płatne niektóre mosty oraz tunele). W Niemczech również nie ma opłat choć miały zostać wprowadzone od października 2020 roku. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował wprowadzenie tych przepisów, które w praktyce oznaczałyby płatność za autostrady dla obcokrajowców. Teoretycznie miały obowiązywać Niemców, ale w praktyce obywatele tego kraju mogliby odliczyć poniesione opłaty od podatku.

 

Informacje o opłatach za korzystanie z dróg w krajach Europy - kliknij.

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA