viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

Powstają kolejne odcinki Via Baltica

02-06-2020

Dwa tysiące osób i ponad tysiąc maszyn budowlanych i pojazdów pracuje na budowie kolejnych odcinków przyszłej drogi ekspresowej S61, stanowiącej fragment międzynarodowego szlaku Via Baltica. Prace budowlane trwają na siedmiu odcinkach realizacyjnych, a na trzech kolejnych oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy korzystają już też z trzech odcinków trasy, która w przyszłości połączy S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej z Budziskiem na granicy Polski z Litwą.

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu i budowie
Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km, z czego kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km.

 

Pozostała część S61, około 180 kilometrów podzielone na dziesięc odcinków, jest w realizacji - w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (trzy odcinki na etapie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) albo fizycznie – w budowie (siedem odcinków).

 

 

Wartość wszystkich podpisanych i realizowanych umów (z wyjątkiem obwodnicy Augustowa), to przeszło 6,5 mld zł, a ponad 6,1 mld zł odliczając wykonane już obwodnice Suwałk oraz Szczuczyna. Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via Baltica współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,754 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,637 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

 

GDDKiA

GDDKiA

 

Zaawansowanie budowy S61
Postęp prac na poszczególnych odcinkach zależny jest od terminu zakończenia projektowania oraz uzyskania decyzji ZRID. Tam, gdzie uzyskaliśmy już stosowne zgody, prace trwają pomimo pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że dla trzech odcinków trwa procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji ZRID prowadzona przez urzędy wojewódzkie w Białymstoku i Olsztynie.

 

Podborze – Śniadowo: 19,4 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 750 mln zł.GDDKiA Śniadowo – Łomża Południe: 16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Zaawansowanie rzeczowo- finansowe prac znacząco przekroczyło 30 procent, a w niektórych branżach – np. mostowej zbliża się do 50 proc. Na budowie pracuje ok. 400 osób i blisko 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Wykonano niemal 90 proc. odhumusowania, trwają roboty ziemne, powstaje podbudowa drogi. Na wszystkich 14 obiektach mostowych wykonano posadowienie i fundamenty, a także podpory. Przebudowano wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą (wodociągowe, energetyczne, teletechniczne) i kontynuowane są prace, związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, budową kanału technologicznego, oświetlenia wraz z zasilaniem. Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” - 380 mln zł.


Łomża Południe – Łomża Zachód: 7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Po przekazaniu placu budowy wykonawca rozpoczął odhumusowywanie terenu oraz pierwsze roboty ziemne. Trwają badania archeologiczne, rozpoczęto prace przy obiektach inżynierskich, a wykonawca gromadzi materiały na placu budowy. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 10 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 218 mln zł.


Łomża Zachód – węzeł Kolno: 12,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 525,6 mln zł.


węzeł Kolno – Stawiski: 16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 300 osób i 160 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 288,3 mln zł.


Stawiski – Szczuczyn: 18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 400 osób i 180 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 342,1 mln zł.


II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 8 km, etap – oddana do użytku 15 maja 2020 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 75 mln zł.


Szczuczyn – węzeł Ełk Południe: 23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 r. Wykonawca zakończył wycinkę i rozpoznanie saperskie, prowadzi odhumusowanie i wymianę gruntów, przygotowuje się do wzmocnień. Rozpoczął prace przy obiektach mostowych - betonowanie fundamentów podpór. Na budowie pracuje ok. 290 osób i 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 16 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 700 mln zł.


węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie: 22,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID. Planowany termin udostępnienia kierowcom - IV kw. 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 686 mln zł.


węzeł Wysokie – Raczki: 20,2 km, etap - w budowie od października 2019 r. Wykonawca prowadzi roboty ziemne - wzmocnienia gruntów, wykonuje odwodnienie przepustów, rozpoczął wykonywanie podbudowy. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe. Na budowie pracuje ok. 380 osób i 155 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 25 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 484 mln zł.


Raczki – Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, etap - w użytkowaniu od listopada 2014 r. Cały koszt obwodnicy Augustowa (z jednojezdniowym fragmentem DK8) – 659 mln zł.


obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap – oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 299,45 mln zł.
Suwałki – Budzisko: 24,1 km, etap - w budowie od stycznia 2020 r. Prowadzone są prace przygotowawcze, trwa opracowanie zamiennej decyzji ZRID. Na budowie pracuje ok. 200 osób i 110 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 2 proc. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 1,37 mld zł.