viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2020

DK16 Obwodnica Augustowa – dodatkowy wariant do analizy

19-02-2020

Obok już analizowanych wariantów nowej, południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa, wzięty pod uwagę zostanie także nowy wariant, zaproponowany przez władze samorządowe Augustowa (tzw. wariant burmistrza). Wariant ten zostanie poddany takiej samej analizie jak pozostałe.

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 jest elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej „szesnastki” miedzy Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga ma zyskać na całej długości szerokość minimum 7 m. (obok powstaną dodatkowe jezdnie dla ruchu lokalnego) oraz nośność 11,5 tony na oś, co ma umożliwić wykorzystanie jej dla ruchu cięższego niż obecnie.

 

Pomysł na obwodnicę

Żeby uniknąć powrotu ciężkiego transportu do Augustowa, w GDDKiA zapadła decyzja, aby zaplanować jednojezdniową, południowo – wschodnią obwodnicę Augustowa. Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji wybrano wykonawcę - firmę Value Engineering. Umowa na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, a także z materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską została podpisana w dniu 04.12.2019 r.

 

Planowane terminy

W grudniu 2019 roku firma Value Engineering przedstawiła pierwszych 6 wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa o średniej długości około 6,5 km. Dalszy zakres prac przedstawia się następująco: - odbiór dokumentacji w zakresie uproszczonego Studium Korytarzowego - II kw. bieżącego roku, - odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej - I kw. 2022, - złożenie wniosku o decyzję środowiskową w II kwartale 2022 roku. - przetarg w systemie P&B - III kw. 2024 - umowa z wykonawcą w systemie P&B – I kw. 2025 - realizacja 2026-2028.

 

Dodatkowy wariant, dodatkowy rok

W połowie stycznia swój wariant przebiegu obwodnicy Augustowa przedstawił Burmistrz Miasta. Jest to wariant niemal 3-krotnie dłuższy (ok.17 km. ), stanowiący dalekie obejście Augustowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zamierza  przeanalizować również ten wariant, jako dodatkowy korytarz transportowy i poddać go ocenie według takich samych kryteriów jak pierwotnie przedstawione warianty.

Według szacunków - prace nad nowym wariantem przedłużą pierwotnie planowane terminy odbioru poszczególnych fragmentów dokumentacji o rok.