viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Drogowy rok 2019 w Małopolsce.

24-12-2019

Mijający rok 2019 był dla rozwoju sieci dróg krajowych i poprawy bezpieczeństwa w Małopolsce okresem intensywnych prac zarówno projektowych jak i budowlanych. Udostępniony dla ruchu został odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47 od węzła Zabornia S7 do Chabówki., ale także lewa jezdnia nowego odcinka S7 Lubień –Naprawa. Rozpoczęła się budowa S7 Szczepanowice-Widoma. Powstają nowe obwodnice, zatoki autobusowe, przebudowywane są skrzyżowania. Pieszym udostępniono w tym roku ponad 18 km chodników.

S7 Lubień-Rabka Zdrój

 

Od 28.09.2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój wraz z dwujezdniową DK47 od węzła Zabornia S7 do Chabówki. 20.12.2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia odcinka S7 Lubień –Naprawa. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. W styczniu 2020 r. rozpocznie się budowa muru oporowego, na którym powstanie fragment jezdni prawej łączący istniejącą S7 z nowym odcinkiem S7. Nieco dalej na prawej jezdni trwa budowa estakady, którą wstrzymało osuwisko.

 

Widokowa i dwujezdniowa nowa droga od Lubnia do Rabki Zdroju ma 16,7 km długości, w tym 15,8 km ma parametry drogi ekspresowej. W środkowej części odcinka Naprawa – Skomielna Biała, w górze Luboń Mały drążony jest dwukomorowy tunel, o długości w przypadku każdej nitki 2,06 km. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu została przebita na wylot. Drążenie lewej nitki trwa nadal. Od strony południowej trzeba było zabezpieczać osuwisko, przed rozpoczęciem drążenia portalu południowego nitki lewej. Drążenie od tej strony już trwa. Zakończenie budowy tunelu planowane jest w 2021 r.

 

Skomplikowane warunki gruntowe.

 

Duże różnice wysokości i spadki terenu; niejednorodne skały, z których zbudowane są Karpaty Zewnętrzne; trudne warunki hydrologiczne; tereny osuwiskowe i rozproszona na całym obszarze zabudowa są wyzwaniami dla budowniczych drogi ekspresowej. Pod względem geologicznym góry te zbudowane są z tzw.  fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka występują łupki, iłołupki, mułowce i piaskowce, uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem innym razem przeciwne nachyleniu. Grunty są wrażliwe na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Na łupkach wskutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe, co sprzyja ruchom osuwiskowym. Wszystkie obiekty inżynierskie muszą mieć odpowiednie do tych warunków posadowienie i są to w zdecydowanej większości żelbetowe pale, ukryte głęboko pod powierzchnią , na których wykonywane są fundamenty oraz podpory wiaduktów i estakad.

 

Ze względu na ukształtowanie terenu w ciągu drogi jest 38 obiektów inżynierskich. Największa estakada ma 1 km długości wznosi się 50 m nad terenem, w najwyższym punkcie.

 

Droga dwujezdniowa na Podhale nie skończy się w Rdzawce, będzie kontynuowana. 19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej DK47 pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem, w trybie „projektuj i buduj”. Trwają przygotowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie zgody na realizację tej inwestycji.

 

S7 na północ od Krakowa

 

Pierwsza łopata wbita została 11 września 2019 r., na odcinku S7 Szczepanowice – Widoma. Droga ekspresowa od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej.

 

Trwają prace przy wykopach i nasypach w ciągu głównym drogi oraz obiektach inżynierskich. Wbijane są pale pod podpory, zbrojone i betonowane są fundamenty przyczółków i podpór.

 

26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Trwają przygotowania materiałów do złożenia wniosku o zgodę na realizację inwestycji.

 

Trwa przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

 

Cały odcinek drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa ma 55,6 km długości. Droga będzie także pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice” oraz węzeł zespolony „Kraków Grębałów”. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa.

 

13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą, który ma wykonać projekt i wybudować drogę. Trwają przygotowania do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji ZRiD (zgody na realizację inwestycji drogowej).

 

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość 12 km 327 m, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną 4 łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to : Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także : 2 tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

 

Budujemy w całym regionie

 

Trwa budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 i węzła Niepołomice na A4. W lipcu 2019 r. zakończona została budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.

 

Budowane jest dwupasowe rondo w Modlnicy, na DK94 i trwa projektowanie przebudowy DK94 do drogi dwujezdniowej, na odcinku od Krakowa do Modlnicy. Rozpoczęła się budowa ronda w Wadowicach, w ciągu DK52. Wyremontowano ul. Śląską w Chrzanowie czyli DK79 oraz na DK28 przebudowano drogę wokół Rynku w Limanowej. W sierpniu 2019 r. ukończono przebudowę DK75 na osuwiskowym zboczu góry św. Justa, wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem przed osuwaniem się korpusu drogi.

 

W trakcie budowy, przebudowy, projektowania i przygotowania dokumentacji jest 27 inwestycji. M.in. trwają prace dokumentacyjne dla: dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz; S52 BDI; DK94 Kraków – Olkusz,  z dwujezdniowym odcinkiem Kraków – Modlnica; rozbudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna z obejściem Barcic, DK79 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, DK94 na odcinkach Jerzmanowice – Giebułtów oraz Zederman – Jerzmanowice. W toku jest postępowanie przetargowe dla rozbudowy DK94 w Olkuszu.

 

Trwa projektowanie obwodnic: Chełmca i Nowego Sącza w ciągu DK28, Zabierzowa na DK79 i Piwnicznej na DK87. W 2019 r. rozpoczęły się także prace projektowe dla budowy węzłów w : Libertowie, Gaju i Myślenicach na DK7 (Zakopiance).

 

Poprawia się bezpieczeństwo pieszych

 

Budujemy chodniki, zatoki autobusowe, sygnalizację świetlną i przebudowujemy skrzyżowania. To inwestycje bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców.

 

W 2019 roku wybudowano chodniki na drogach krajowych:

 

  • DK7 w Krzeczowie 1 km 400 m, koszt 1 mln 700 tys. zł
  • DK28, miejscowościach: Świnna Poręba, Jaszczurowa, Mucharz, Rudze, Trzebieńczyce, Szymbark i Gruszowiec. W sumie długość nowych chodników wynosi 3 km 779 m. Koszt prawie 2 mln 845 tys. zł
  • DK44, na odcinku Jaśkowice - Skawina chodnik o dł. 4 km oraz 5 zatok autobusowych, w Oświęcimiu chodnik o dł. 760 m i trzy zatoki autobusowe, w Zelczynie. Suma kosztów wyniosła prawie 4 mln 475 tys. zł
  • DK47 w Zakopanem 750 m, koszt 301 tys. zł
  • DK49 w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej  1 km 593 m, koszt 1 mln 654 tys. zł
  • DK52 w Kętach 384 m, koszt ponad 454 tys. zł
  • DK75 w miejscowościach: Tymowa, Jurków, Czchów, Uszew, Zawadka Uszewska, Nowa Wieś. W sumie długość nowych chodników wynosi 4 km 353 m, a koszt prawie 6 mln 772 tys. zł
  • DK79 w miejscowościach: Sierosławice, Śmiłowice, Nowe Brzesko i Hebdów, w sumie 1 km 736 m, koszt ponad 2 mln 193 tys. zł
  • DK94 w miejscowościach: Czajowice, Wielka Wieś, Szyce, Jasień i Brzesko, w sumie 2 km 655 m, koszt prawie 4 mln 158 tys. zł.

Przebudowano skrzyżowanie na DK28 w miejscowości Siekierczyna i na DK75 w miejscowości Maciejowa- Barnowiec.